Avaleht

Eesti töötajate digitaalsed oskused vajavad arendamist

Eesti tööandjad on aktiivsed enda inimeste koolitustele saatmisel ning neid nende õpingutes toetades. Kahjuks pööratakse aga ebaõiglaselt vähe tähelepanu töötajate digitaalsete oskuste arendamisele.

Eestist, kui e-riigist on kiitvalt räägitud ning Eesti IT-ettevõtted on kindlasti ühed maailma parimad. Digitaalsete lahenduste rakendamise poolest ühiskonnas oleme samuti selgelt eeskujulikud.

Samas peab tõdema, et see ilus kuvand ei ole päris lõpuni aus. Eestis on palju inimesi, kelle tegelik digioskuste tase on vähene või puudulik ning võib lõpuks piirata meie ettevõtluse konkurentsivõimet. Üllatuslikult selgub Tööandjate Keskliidu poolt tellitud uuringust, et pea pooled Eesti tööstusettevõtted  pole kunagi midagi teinud enda töötajate digitaalsete oskuste arendamiseks. Ning seda ajal, mil tööstuse digitaliseerimine üha kiireneb. Pilvetehnoloogia ja asjade interneti areng tõotab muuta ettevõtete toimimist tulevikus drastiliselt. Kui me tahame edaspidigi olla digimaailmas eeskujuks siis peame vastavalt pingutama.

Tehnoloogia arenguga käib loomuliku osana kaasas ka töötajate arendamine, vastasel juhul ümbritsevad meid innovaatilised lahendused, millega me midagi peale ei oska hakata. Seega on töötajate digitaalsete oskuste arendamine tööstusettevõtete jätkusuutlikkuse küsimus. Ühe võimaliku lahendusena on MKMi poolt algatatud DigiABC projekt, mille raames pakutakse kõigile tööstusettevõtete töötajatele tasuta digioskuste alaseid koolitusi. Ettevõtte jätkusuutliku arengu kindlustamiseks võiks ettevõtted lisaks tööalaste teadmiste arendamisele võtma initsiatiivi ka  töötajate digitaalsete oskuste arendamiseks.

MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE loodi 1992. aastal, et toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides.

Autor: Ene Olle

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields