Avaleht

EAS on avamas konkurssi erialaliitudele ning ettevõtete esindusorganisatsioonidele

Oleme koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kultuuriministeeriumiga välja töötanud uue toetuse, mis on suunatud erialaliitudele ning ettevõtteid ühendavatele ja esindusorganisatsioonidele. Toetus kannab nime „Ideekonkurss“.

Ideekonkursi raames otsib toetuse saaja EAS endale partnereid, et viia ellu järgmised tegevused:

  • „Ettevõtlusteadlikkus“ (Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamise meede; kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 käskkirjaga nr 15-0094 ja ettevõtlusministri 22.07.2016 käskkirjaga nr 16-0225).

Tegevuse eesmärk on tõsta ettevõtjate ambitsioonikust, loovust, üldist ettevõtlikkust, sealhulgas toetada tegutsevate ettevõtjate majandustulemuste kasvu.

  • „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)“ (Loomemajanduse arendamise meede; kinnitatud kultuuriministri 29.09.2015 käskkirjaga nr 194).

Tegevuse eesmärk on luua loome- ja teiste majandusvaldkondade üleste suurprojektide elluviimise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurenemiseks Eesti ettevõtjate poolt pakutavates toodetes ja teenustes.

  • „Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine“ (Loomemajanduse arendamise meede; kinnitatud kultuuriministri 29.09.2015 käskkirjaga nr 194).

Tegevuse eesmärk on luua loomemajandusalase teadlikkuse kasvu, teadmiste ja oskuste arendamise kaudu eeldused loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu.

Tegevuste ellu viimiseks on Ideekonkursil kaks teemavaldkonda:

  • eksport, tootearendus ja digitaliseerimine – väike– ja suurprojektid
  • loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine (väikeprojektid) ning loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid).

Ideid saab esitada mõlemasse teemavaldkonda nii väike- kui suurprojektina, kuid sellisel juhul peab idee olema erinev. Tingimuseks on ka, et ideekonkursil osalev erialaliit või ettevõtteid ühendav esindusorganisatsioon oleks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või loomemajanduse teemavaldkonna puhul ka äriregistrisse kantud vähemalt üks aasta enne idee esitamise kuupäeva. Lisaks ei saa loomemajanduse teemavaldkonna voorus osaleda need organisatsioonid, kelle EASi poolt toetatud projektid (kultuuriministri 30.12.2014 määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“) veel kestavad.

Esitatud ideid hakkab hindama komisjon, kuhu kuuluvad vastava valdkonna esindajad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Kultuuriministeeriumist ning EASist, vajadusel kaasatakse ka eksperte väljastpoolt neid organisatsioone.

Ideekonkursi voor avaneb 6. augustil 2018 ning ideede esitamise tähtaeg on 10. september 2018 kell 12:00. 

Tingimuste ja muu lisainfoga saab tutvuda: https://www.eas.ee/teenus/ideekonkurss

Tulemas on ka infopäev, kus tutvustame konkursi tingimusi ning taotlemisprotsessi. Infopäeval osalemiseks tuleks registreeruda siin.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields