Avaleht

BUSINESSEUROPE reformibaromeeter: Valitsused hakkavad reformidest väsima

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused hakkavad reformimisest väsima, kuna majanduskasv on taastunud, selgus 3. märtsil avaldatud BUSINESSEUROPE reformibaromeetrist. 2016. aasta kevadeks on ellu viidud vaid 20 protsenti Euroopa Komisjoni tehtud reformiettepanekutest. BUSINESSEUROPE’i analüüs näitab siiski, et reforme on endiselt vaja, et Euroopa Liidu majandust konkurentsivõimelisena hoida.

Näiteks on ELi üldine maksukoormus 50% võrra kõrgem kui USAs ja veerandi võrra suurem kui Jaapanis. Seejuures on maksukoormus tööjõule 40% kõrgem nii Jaapanist kui USA-st. Ainult 45% Euroopa Liidu üle 25-aastastest elanikest osaleb koolitustel, USAs samal ajal 60%. Energia hind on 2,5 korda kõrgem kui USAs. Euroopa elanikkond vananeb keskeltläbi palju kiiremini ja majandus kasvab aeglasemini kui USAs.

Eesti kohta tuuakse raportis välja, et mitmed olulised teemad on küll valitsuse tegevuskavas kirjas, ent sageli vaid analüüsi kujul ning reformide ellurakendamine on ebapiisav. Raportis küsitakse, kas madalapalgaliste tulumaksutagastust ei võinuks asendada tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega ning kas mitmed olulised reformid nt täiskasvanuõppes osalemise ja innovatsiooni tõstmisel on piisavalt ellu rakendunud. Tööandjad toonitavad, et Valitsuse analüüsides peaks kindlasti sisalduma ka reformide mõjuanalüüs ja see võibki aega võtta, ent analüüsidele ja konkurentsivõimest lähtunud otsustele peaks järgnema jõuline ellurakendamine. Riigi- ning haridussüsteemi reformid saavad selles mõttes järgmise reformibaromeetri oluliseks proovikiviks.

Euroopa Komisjon soovitas 2015. aasta kevadel Eestile järgmist:
1) mitte kalduda kõrvale struktuurses ülejäägis eelarve eesmärgist;
2) tõsta tööjõus osalemise määra, sh töövõimereform, parandada madalapalgaliste motivatsiooni töötada, vähendada soolist palgalõhet, tagada kõrge sotsiaalteenuste tase kohalikul tasandil;
3) tõsta vabatahtlikku hariduses ja koolitustel osalemise määra ning parandada hariduse vastavust tööturu vajadusele, sh rakendades õpipoisiõpet. Fokusseerida teadus- ja arendustoetusi konkreetsetele spetsialiseerumisaladele.

BUSINESSEUROPE reformibaromeeter monitoorib Euroopa Liidu liikmesriikides toimuvate reformide ja Euroopa Komisjoni riigipõhiste ettepanekute elluviimist kaks korda aastas.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields