Avaleht

Avastamisväärt ressurss tööjõuturul

Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonnas õpib tasemeõppes 300 välistudengit. Kui muidu on tööandjate huvi IT teaduskonna tudengitega kontakteerumisel väga kõrge, siis välistudengitele väljakutsete pakkumisele on seni olnud avatud vähesed. Samas on minu hinnangul ennekõike kahel põhjusel tegemist vägagi põneva sihtgrupiga.

Esiteks, enamus välistudengeid õpivad magistriõppekavadel ning on omandanud eelneva hariduse muus riigis. Tihtipeale omavad nad ka eelnevat töökogemust. See tähendab, et nende kogemused ja pädevused võivad olla Eesti kontekstis unikaalsed.

Teiseks, otsus omandada haridust välisriigis näitab tudengite valmisolekut astuda välja mugavusstsoonist. Selline samm viitab tudengite avatusele, kohanemisvõimele, pealehakkamisele ja iseseisvusele- need on väärtused, mida minu hinnangul IT sektori tööandjad kõrgelt väärtustavad.

Kahtlemata on välistudengite kaasamisel omad väljakutsed. Väga erinevad kultuuritaustad toovad kaasa keerukusi ennekõike igapäevase suhtluse ja kontakteerumise tasandil. Siinkohal saame ülikooli poolt anda oma panuse, tudengeid nõustada ning koolitada, et neil tekiks kohane arusaam tööturumaastikust ning meie kultuuriruumi suhtlustavadest, kandideerimisprotsessist ja tööandjate ootustest.

Tihtipeale muudab tööandjaid pelglikuks ka eeldus, et õpingute lõppedes tudengid koheselt koduriiki naasevad. See on mõnevõrra ekslik stereotüüp – sageli on tuldud Eestisse õppima kindla sooviga siin end ka tööturul tõestada. Paljud tudengid on alustanud Eesti keele õpinguid just seetõttu, et suurendada pikemas perspektiivis oma tööalaseid väljavaateid.

Välistudengite kaasamist tasub kindlasti kaaluda ja olla iga kandideerija suhtes avatud. Huvitava kogemustepagasiga motiveeritud inimesi tasub alati märgata ning anda neile võimalus.

Autor:
Riina Tallo
TTÜ IT Kolledži praktikavaldkonna juht (Riina.Tallo@itcollege.ee).

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields