Avaleht

Avalik konsultatsioon: uue haridusseaduse eelnõu

Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud avaliku konsultatsiooni uuele haridusseaduse eelnõule.

Uue haridusseaduse eelnõu paneb paika õppijate põhilised õigused ja kohustused. Samuti sätestab eelnõu selgemalt, kelle kohustus on luua õppimiseks sobivad tingimused. Eelnõu määrab ka selge vastutuse kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamise eest: kohalik omavalitsus vastutab alus-, põhi- ja huvihariduse eest ning riik kutse-, kõrghariduse ja alates aastast 2023 ka keskhariduse eest.

Eelnõus on määratletud ka tööturu osapoolte roll haridussüsteemi olulise osapoolena õppe kujundamisel ja arendamisel ning praktikavõimaluste loomisel, samuti õppeasutuse juhtorganite tegevuses osalemisel.

Eelnõuga saab tutvuda ja arvamust avaldada osale.ee veebilehel.

Kommentaarid palume esitada hiljemalt 6.jaanuariks aadressil: anneli@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields