Avaleht

Avalda arvamust: riigihangete seaduse muutmise eelnõu

Rahandusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõuga vähendatakse hankijate riigihangetega seotud elektroonilise teabevahetuse kohustust.

Muudatuse põhjuseks on tõsiasi, et kehtiv õigus kohustab kõrge turvatasemega elektroonilist teabevahetust kasutama iga riigihanke puhul, sõltumata maksumusest.

Seadusega muudetakse riigihangete seaduse (RHS) § 45, millegavabaneb hankija elektroonilise teabevahetuse kohustusest sellistes riigihangetes, mille maksumus on väike, s.o asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro ja ehitustööde puhul alla 60 000 euro. 

Raamlepingu alusel läbi viidavate minikonkursside puhul on samuti piiriks nimetatud summad, ent neid rakendatakse minikonkursil juhul, kui konkreetse minikonkursi tulemusena sõlmitava hankelepingu maksumus on vähemalt võrdne nimetatud summaga.

Minikonkurss on raamlepingu poolteks olevate pakkujate vahel korraldatav konkurss, mille eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine. Nendes riigihangetes, kus RHS lihthanke piirmäära eraldi kehtestatud ei ole, kehtib vastav elektroonilise teabenõude kohustus alates riigihanke piirmäärast.

Eelnõuga sätestatav erand seotakse lihthanke (või selle puudumisel vastava riigihanke) piirmääraga, sest tulenevalt RHS §-st 14 ei kohaldu selliste väikese maksumusega hankelepingute puhul RHS-s sätestatud menetluse kord.

RHS § 45 on riigihanke direktiive ülevõttev säte. Sellega võeti Eesti õigusesse üle elektroonilist teabevahetust puudutavad riigihanke direktiivide nõuded

Terviklikku eelnõud saab lugeda siit ja selle seletuskirja siit

Eelnõu planeeritud jõustumistähtaeg on 1.märts 2020.a.

Ootame teie kommentaare kuni 19.12.2019.a. aadressil piia@employers.ee.

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields