Avaleht

Avalda arvamust: riigihangete seaduse muutmise eelnõu

Rahandusministeerium ootab arvamusi riigihangete seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele.

Sellega soovitakse muuta riigihangete vaidlustuskomisjon kohtusüsteemi osaks. 

Eestis lahendatakse riigihangete vaidlusi kuni neljas astmes. Nendest esimene on kohtuväline riigihangete vaidlustuskomisjon, kelle otsuse peale saab pöörduda halduskohtusse ning edasi ringkonna- ja riigikohtusse. Selleks, et tõsta vaidlustuskomisjoni otstuste kaalu ja vähendada ühe astme võrra kohtumenetluse protsessi, teemegi ettepaneku liita komisjon kohtusüsteemi osaks.

Lisaks riigihangete vaidlustes protsessis astme vähenemisele kaasneks muudatusega ka menetlusreeglite ühtlustumine, kuna riigihangete seaduses ja halduskohtumenetluse seadustikus on menetlusreeglites mitmesuguseid erisusi. Nende reeglite ühtlustamine tooks omakorda kaasa suurema õigusselguse, pooltele väiksema töö- ja halduskoormuse ning kulude vähenemise. Samuti saab hankevaidluste kohtulikul lahendamisel kasutada kohtusüsteemi tööriistu nagu e-toimik, kohtute infosüsteem ja digitaalne kohtutoimik, mille abil saavad osapooled paremini töötada digitaalsete andmetega.

Eesmärk on hankevaidluste lahendamise süsteem, mis oleks vähemalt sama kvaliteetne ja kiire, kui praegune, kuid mis tagaks pikemas plaanis veelgi parema korralduse ning valdkonna paremad arenguvõimalused. Võimaliku tulevase eelnõu raames reguleeritakse ainult hankevaidluste struktuurset mudelit ja sellega seotud menetlusreegleid.

Ootame teie kommentaare hiljemalt 20. maiks 2020.a aadressile Piia@employers.ee

Täispikka väljatöötamiskavatsust saab lugeda siit.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields