Avaleht

Avalda arvamust: maksusaladuse regulatsiooni võimalikud muudatused

Maksu- ja Tolliamet on saatnud meile arutamiseks rea ettepanekuid, mille eesmärk on maksukuulekuse parandamine, kuid mis riivaksid ka maksusaladuse kaitset:

  • avaldada tööandja tasutud maksude summa, käibe suurus ja töötajate arv senise kvartaalse sammu asemel igakuiselt, täiendades avaldatavat infot keskmise palga andmetega;
  • avaldada tööandja poolt makstav keskmine palk ametikohapõhiselt kas iga maksumaksja lõikes või statistikana valdkondade ja piirkondade keskmiste palkade võrdlusandmetes;
  • avaldada teavet rikkumise tuvastamisega lõppenud maksumenetluste kohta

Ümbrikupalkade ja ebaausa konkurentsi vastast võitlust Eesti Tööandjate Keskliit kindlasti toetab, ent teatud MTA kirjeldatud meetmetega kaasneb ka riske, mida peaksime püüdma vältida. Esiteks, tööandja palgaandmete avalikustamisel ametikohtade lõikes võib olla ebasoovitav mõju. Mujalt maailmast on juhtumeid, kus selline palgaandmete avaldamine on suurendanud voolavust ja kiirendanud palgatõusu, kuna töötajad ise võrdlevad ennast teistega rohkem ning ka teistel tööandjatel on parem info, millise pakkumisega on võimalik konkurendi töötaja üle osta. Paljude ettevõtete konkurentsivõimet on tootlikkuse kasvust kiirem palgaralli juba päris tublisti pärssinud. Palun selles küsimuses Teie tunnetust, kas peaksime ametikohtade palgaandmete avalikustamist toetama või soovitama piirduda üldise palgastatistikaga, st tegevusalade ja piirkondade lõikes?

Teiseks, maksumenetluste väga üldiste andmete avaldamise või ka väiksemate rikkumiste avaldamisega kaasneb risk, et paljas seaduse väärititõlgendamine, deklaratsiooniga hilinemine vmt tekitab mainekahju ja pidurdab tehinguid. Avalikkusel või äripartneril ei pruugi alati olla soovi, pädevust või infot, et MTA avaldatud fakti adekvaatselt hinnata. Kas võiksime seetõttu nõustuda vaid tahtlike ja korduvate rikkumiste avaldamisega? Sellisel juhul oleks selge, et MTA andmed viitavad suurematele puudustele maksedistsipliinis.

Täpsemad küsimused on lisatud dokumendis. Palun võimalusel Teie arvamust hiljemalt 21. juuniks raul@employers.ee

Loe ka Maksu- ja Tolliameti pöördumist arvamuse küsimiseks.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields