Avaleht

Avalda arvamust: maksukohuslaste registri muudatused

Nullbürokraatia projekti ja Aruandlus 3.0 esimese osana asuti ühtlustama töötamise ning palgastatistika valdkonda. Ühe muudatusena on juba 2018 teises pooles plaanis koondada Töötamise registrisse ka tööaja määra, ametinimetuse ja täpse töökoha aadressi andmed. Käesolevaga uurime tööandjate arvamust eelnõule, millega töötamise registri kandeid detailsemalt reguleeritakse. 

Mitmelt suuremalt tööandjalt on seoses eelnõuga tulnud signaale, et andmekoosseisud on väga detailsed, mistõttu kujuneb TÖRi ajakohasena hoidmine üsna töömahukaks. MTA ja Statistikaamet on pakkunud ka lahendusi, kuidas suurest andmemahust tingitud halduskoormust vähendada, sh X-tee, CSV laadimine, peakontori märkimine töökohaks mitme tegeliku tegevuskoha puhul, ja lubanud koostada detailsemad juhendid. Arvan, et kui oskate pakkuda andmekoosseisu või TÖRi infosüsteemi osas lahendusi, mis halduskoormust vähendaksid, on need ka teretulnud.

Loe muudatuste eelnõu põhimäärust, kaaskirja ja seletuskirja

Palun võimalusel tagasisidet eelnõule 22. juuniks raul@employers.ee..

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields