Avaleht

Avalda arvamust: keeleseaduse muutmine ja keelenõuete leevendamine

Haridus- ja Teadusministeerium saatis arvamuse andmiseks keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK). Kehtiva regulatsiooni järgi on eesti keele tasemeeksam tasuta ja eksamile pääseb tingimusteta igaüks. Eksamile registreerimine ja eksamil osalemine on tasuta ja seetõttu on tekkinud olukord, kus paljud registreerunud jätavad eksamile tulemata.

Isikute eest, kes on käinud eksamil rohkem kui kaks korda, on riik panustanud korduseksamite korraldamiseks 2008. aasta teisest poolest alates hinnanguliselt 710 000 eurot, mis moodustab 12,6% eksamite hinnangulisest kogumaksumusest 2015. aasta hindades. Regulatsiooni muudatusega soovitakse, et eksamil käimine muutub sihtrühma kuuluvale isikule kolmandast korrast alates tasuliseks.

Kavandatav eelnõu sisaldab kahte muudatust:

1. Eesti keele tasemeeksamit saab tasuta sooritada inimene, kellel on tarvis keeleseadusest lähtuvalt tõendada eesti keele oskust. Sihtgruppi mittekuuluvad isikud ning kolmandat korda samal tasemel eksamit sooritada soovivad isikud saavad eksamit teha üksnes riigilõivu tasudes.

2. Selge ja üheselt arusaadav regulatsioon, mille kohaselt on ka vallavanemal, linnapeal ja valla- või linnavalitsuse liikmel, osavalla või linnaosa vanemal, osavalla või linnaosa valitsuse liikmel C-1 taseme eesti keele oskuse nõue.

Planeeritud muudatuste jõustumisaeg 01.09.2017.

Lisaks eeltoodule ootame teie konkreetseid ettepanekuid ja näiteid, millistes valdkondades võiks keelenõudeid leevendada.

Palume oma kommentaarid ja ettepanekud saata hiljemalt 08.06.2016 aadressil piia@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields