Avaleht

AVALDA ARVAMUST: elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusele Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõu kohaselt võimaldatakse tarbida soodusaktsiisimääraga elektrienergiat juhul, kui:

  • ettevõtte elektrointensiivsuse tase oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal keskmiselt
  • 20% või rohkem või prognoositud elektrointensiivsuse tase on järgneval 12 kalendrikuul keskmiselt 20% või rohkem (elektrienergia soetusmaksumus, sh maksud ja võrgutasud suhtena lisandunud väärtusesse),
  • ettevõte on sertifitseeritud vastavalt ISO 50001 standardile,
  • ettevõtte põhitegevusala on töötlev tööstus või infoalane tegevus,
  • ettevõte ei ole majandusraskustes ja raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele,
  • ettevõte taotleb energia aktsiisivabastuse luba.

Elektrointensiivsuse taseme arvutust ja alusandmeid kontrollib sõltumatu vandeaudiitor. Energia aktsiisivabastuse luba omaval elektrointensiivsel ettevõtjal on lubatud tarbida soodusaktsiisimääraga elektrienergiat ka muudes tegevustes, mis ei kvalifitseeru töötlevaks tööstuseks või infoalaseks tegevuseks. Soodusaktsiisimäär oleks eelnõu kohaselt 0,5 €/MWh tavapärase 4,47 €/MWh asemel.

Eesmärgiks on elektrointensiivsete töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine. Äriregistri andmetel kvalifitseeruks soodusaktsiisimäärale ca 240 ettevõtet.

Tööandjad on pikalt selle muudatuse eest seisnud, kuna tööstustarbijale on energiahind Eestis kõrgem kui mitmetes konkureerivates riikides. Et seadusemuudatus saaks võimalikult hea, palume sellele Teie tagasisidet. Ootame Teie tagasisidet 10. novembriks raul@employers.ee või 56475111!

Täispikka eelnõud loe siit.
Eelnõu seletuskirjaga saab tutvuda siin.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields