Avaleht

Äriseadustiku muudatused ühinguõiguse revisjoni raames

Ühinguõiguse revisjoni ekspertide töörühm andis 2019. aasta oktoobris Justiitsministeeriumile üle äriseadustiku muutmise seaduse, mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse, äriregistri seadusening äriregistri seaduse jt seaduste muutmise rakendusseaduse esialgsed eelnõud ja eelnõude seletuskirjad.

Tänasime ekspertide töörühma tehtud töö eest ja Justiitsministeeriumi selle avaldamise eest. ETKL ei ole ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige, kuid kuna oleme varasemalt avaldanud arvamust sunddividende puudutavate muudatusettepanekute kohta, siis tegime seda ka seekord.

Oleme varasemalt leidnud, et sunddividendide kehtestamisel ei pruugi loodetud positiivset efekti olla. Esiteks piiraks sunddividendide kehtestamine ettevõtete laienemist, sest ettevõtetel jääks vähem raha reinvesteerida. Teiseks piiraks sunddividendide kehtestamine väikeaktsionäride võimalust ettevõtluses osaleda, sest väikeaktsionäridega kaasneda võiva dividendide maksekohustuse tõttu võivad suuremad aktsionärid jätta väikeaktsionärid kaasamata.

Jääme nende seisukohtade juurde ka ekspertide töörühma pakutud ettepanekute puhul.  Meie hinnangul on ekspertide töörühm püüdnud pakkuda teoreetiliste üksikjuhtude lahendamiseks küll õiguslikke alternatiive, kuid pole arvestanud üldise äriloogikaga ja pakutud alternatiivide rakendamise majanduslike tagajärgedega

Täispikka seisukohta saab lugeda siit. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields