Avaleht

Tuuliki Poom: teeme haridusasutustega järjepidevalt koostööd

ABB AS pälvis 2016. aastal parima praktikakoha tiitli. Tööandjate Keskliit tegi intervjuu ABB Balti riikide personalijuht Tuuliki Poomiga, et uurida, kuivõrd on praktika läbiviimine muutunud nüüd, kus füüsilised kontaktid on piiratud.

ABB jaoks on väga oluline prioriteet teha järjepidevat koostööd erineva astme haridusasutustega ning pakkuda iga-aastaselt praktikavõimalusi. COVID-19 globaalne pandeemia on seadnud täiendavaid piiranguid tavapärases mahus praktikantide värbamiseks, kuid värbame ka 2021. aastal enam kui kümnesse erinevasse funktsiooni praktikante. Soovime seeläbi pakkuda praktilist töökogemust erinevate elualade õppuritele, aga ka kasvatada ABB jaoks järelkasvu. Ühtlasi annab praktikabaasiks olemine ABB-le kui tööandjale parema võimaluse rääkida kaasa õppekavade kujundamisel tulevikuvajaduste suunal.

Praktikantide sisseelamist toetame sarnaselt teistele uutele töötajatele. Enamus positsioonidel püüame pakkuda turvalist võimalust uues rollis kohanemiseks ning kaaskolleegidelt õppimiseks töökohal kohapeal. Positsioonidel, kus töö iseloom seda võimaldab, toetame sisseelamist suures osas virtuaalselt. Uute meeskonnaliikmete sisseelamist toetavad lisaks juhile ka mentorid. Oleme kogenud, et näiteks virtuaalselt läbi viidud uue töötaja infotunnid on veelgi elavamad ning küsimusi ja arutelusid tekib varasemast rohkem, kuna teema esitaja saab koheselt lisada lingi siseveebi või juhenditele, millega kõik saavad samaaegselt koheselt tutvuda.

COVID-19 pandeemia tõttu oleme lükanud edasi tavapäraselt kord aastas toimuva praktikapäeva, mille raames oleme pakkunud kõikidele praktikantidele võimalust osaleda mitmenädalases nn Hackathon programmis ABB-le olulistel teemadel. Soovime selle traditsiooniga kindlasti jätkata, sest sellist kogemust on praktikantide poolt väga väärtustatud.

Tööandjate konverentsil “Tuuleleohe lend 2021” rääkisite, et kõik need töötajad, kelle tööülesanded seda võimaldavad, teevad praegu kaugtööd ja seejuures on väga oluline hoida meeskonnatunnetust. Milliseid tegevusi korraldate oma töötajate meeskonnavaimu toetamiseks?

Suurem osa meie kontoritöötajatest töötab arvestava osa ajast kodukontoritest. Varasemast veelgi olulisem on töötajate kaasamine, individuaalse tähelepanu pakkumine igale töötajale ning mitteformaalse suhtluse soodustamine erinevaid kanaleid ja viise katsetades. Püüame leida erinevaid võimalusi, kuidas füüsilisi kokkupuuteid vähendada, kuid virtuaalselt siiski koos olla.

Näiteks erinevatest virtuaalsetest liikumiskampaaniatest, aga ka ühistest kõnni-matkasarjadest võetakse meelsasti osa, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist. Kõigil arvutikasutajatel on mitu korda nädalas võimalus ABB kolleegidega ühiselt osaleda virtuaalsel võimlemispausil, et meel ja vaim terve päeva vältel erksana hoida. Aina tavapärasemad on virtuaalsed ühised kohvipausid, viktoriinid, Kuldvillaku sari „Tunne oma kolleegi“, mardipäeva tähistamine virtuaalsete võistlustega ja muud tööga mitteseotud ühistegevused.

Fookuses on vaimse tervise hoidmine. Püüame tõsta töötajate teadlikkust, kuidas ennast hoida ning kuidas märgata kolleegi, kes vajab abi. Samuti soodustame kolleegide tänamist hea töö eest.

Foto: Egert Kamenik/Tööandjate Keskliidu erakogu

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields