Avaleht

Aaviksoo tööandjate volikogus: TTÜ keskendub õppetöö taseme tõstmisele ja rahvusvahelistumisele

Nii nagu ettevõtluses, on ka avaliku sektori kõige suurem väljakutse tööviljakuse kasvatamine, ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo Eesti Tööandjate Keskliidu volikoguga kohtudes ja TTÜ uue arengukava koostamist tutvustades.

“Avalikus sektoris tuleb vähemate inimestega rohkem ja paremini teha ning selle väljakutsega ei ole just kõige paremini hakkama saadud. See puudutab otseselt ka teadust ja kõrgharidust,” sõnas Aaviksoo. “Okki raport adresseerib pigem hästi kui halvasti seda sama tööviljakuse küsimust: kui me ressurssi ja vahendeid kontsentreeri, siis me hariduses ja teaduses paremaid tulemusi ei saa.”

Kontsentreerimise all pidas rektor enda sõnul silmas, et lisaks väiksemale asutuste arvule peab kõrghariduses tegutsema ka vähem inimesi – seda nii õppejõudude-teadlaste kui ka üliõpilaste osas. Värvikas fakt, mis illustreerib ressursside mitte just kõige paremat kasutamist: kuigi õppekavad on kahe- ja kolmeaastased, läheb Eesti ülikoolides diplomini jõudmiseks keskmiselt 5,5 aastat.

Hetkel tegeleb Tallinna Tehnikaülikool uue arengukava koostamisega. Kokku on lepitud põhimõttelised sammud.

Jaak Aaviksoo sõnul peaks kõige olulisem muutus puudutama õppetööd. “Ülikoole tuntakse teadussaavutuste järgi, kuid kõige suuremaks väärtuseks on head õppejõud. Ükskõik, kui tähtsaid artikleid teadlased kirjutavad, ühiskonda mõjutab enim õppetöö tase,” ütles Aaviksoo.
TTÜ lõpetajate taset hindab Aaviksoo hindega rahuldav pluss, kuid leiab, et õppekavasid tuleb oluliselt lähemale tuua nii tudengite huvile õppida laiematel erialadel kui ka tööandjate ootustele saada spetsiifilisemate kompetentsidega töötajaid.

Teine oluline suund on suurendada TTÜ rahvusvahelist akadeemilist konkurentsivõimet, tõsta nii akadeemilise personali kui ka üliõpilaste taset. Seejuures töötada selle nimel, et Eestisse õppima tulevad välistudengid oleksid paremate eeldustega ja motiveeritumad. Samuti võiks oluliselt rohkem Eesti noori minna õppima välismaa ülikoolidesse, täna teeb seda vaid 5 protsenti.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields