Avaleht

Aasta õppijasõbralik tööandja on Circle K Eesti AS

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnistasid Eesti Tööandjate Keskliit, ETKA ANDRAS ja Haridus- ja Teadusministeerium  tänavuse aasta kõige õppijasõbralikumaks tööandjaks Circle K Eesti AS. Ettevõttel on läbimõeldud koolitussüsteem, mis pakub töötajatele mitmekesiseid võimalusi õppimiseks ja arenemiseks.

Hindamiskomisjoni liikme ja Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõuniku Anneli Entsoni sõnul paistis Circle K konkursil silma ettevõttesisese mitmetasandiline koolitusprogrammiga. Töötajatele pakutakse koolitusi nii sisse elamiseks, igapäevatöös edenemiseks kui ka karjääriarenguks. Õppimiseks on eraldatud teatud osa töötundidest, mis tähendab, et õppimine toimub töö käigus. Ettevõttes toimivad edukalt tulevase juhi programm ning supervisiooni programm, mis tagavad motiveeritud ja oskusliku järelkasvu. Lisaks toetatakse ka töötaja kõrghariduse omandamist, pakkudes õpingute ajaks stipendiumit.

„Eesti tööandjad väärtustavad üha enam oma inimeste arengut. Hinnatakse töötajaid, kes on valmis õppima ja ennast erialaselt täiendama. Konkursiga soovimegi esile tõsta neid tööandjaid, kes teistest enam innustavad töötajaid õppima ja pakuvad selleks süsteemselt võimalusi,“ ütles Entson täna Paides toimunud auhinnatseremoonial. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on elukestev õpe aina enam tööandjate missiooniks saamas. “Töö ja õppimine peavad käima käsikäes, et mitte avastada end ühel hetkel tööturul üleliigsena. “Ka tööandjad peavad mõistma, et parimate oskuste ja teadmistega töötajad ei tule otse koolipingist, vaid ikka ise neid arenemisel ja õppimisel toetades.” Laidmets lisas, et täiskasvanute koolituse seadus sätestab küll minimaalsed nõuded tööandjale, kuid oluline on tunnistada neid, kes teevad töötajate arengu toetamisel lisapingutusi.

Konkursil anti välja ka eriauhind, mille pälvis Ericsson Eesti AS innovaatilise ja tervikliku lähenemise eest täiskasvanute õppe toetamisel oma organisatsioonis.

Õppijasõbraliku tööandja tunnustamise eesmärk on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka kolmandas sektoris. Tänavu septembris toimunud konkursile esitati 54 kandidaati.

Täiskasvanud õppija nädalat ja õppijasõbraliku tööandja konkurssi korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, ETKA Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. Konkurssi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Foto: Priit Jõesaar

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields