Avaleht

Rahandusministeerium on 19.04 seisuga täiendanud juhised Vene Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi ettevõtjate riigihangetel osalemise piiramise võimalustest.

Täiendanud juhise leiab ministeeriumi kodulehel SIIT.

“Juhise täiendamine oli vajalik, kuna EL Nõukogu võttis 8. aprillil vastu määruse (EL) 2022/576, millega sätestatakse piiravad meetmed riigihangetes seoses Venemaa tegevusega Ukrainas,” selgitas Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane.

Riigihankeid käsitleb määruse artikkel 5k, mis keelab sõlmida riigihankelepinguid Venemaa kodaniku, Venemaa residendi või Venemaal asutatud ettevõtja, sh füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku, asutuse või muu üksusega ning jätkata selliste lepingute täitmist. Oluline on tähele panna, et keelatud on lepingute sõlmimine ka ettevõttega, mis on rohkem kui 50% ulatuses otseselt või kaudselt Venemaa kodaniku, residendi või ettevõtte omandis, st lepingute sõlmimine võib olla keelatud ka väljaspool Venemaad asutatud ettevõttega, sh EL-is asutatud ettevõttega.

Samuti laieneb lepingute sõlmimise ja täitmise keeld alltöövõtjatele, tarnijatele või üksustele, kelle suutlikkusele tuginetakse, kui nende arvele langeb lepingu maksumusest üle 10 %.

“Juhime tähelepanu, et sanktsioonidega on hõlmatud ka paljud riigihangete seaduses sätestatud erandid (välja on jäetud üksikud erandid, nt tööleping, kinnisvaratehingud, sh äri- ja eluruumide üürilepingud, ja veel mõned spetsiifilisemad),” ütleb Mesilane.

Määrus on otsekohalduv rahvusvahelist piirmäära ületavatele riigihangetele ja jõustus 9. aprillil.

Lisainfo: 

Kristel Mesilane
Riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja
+372 611 3507
Kristel.Mesilane@fin.e

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields