Avaleht

Avalda arvamust: EL ja USA kaubandussuhete koostöö

Euroopa Komisjon kutsub kõiki huvitatud isikuid esitama arvamusi EL ja USA koostöö kohta regulatsioonide ühtlustamise valdkonnas.   

Konsultatsioonide info on leitav EK kaubanduse valdkonna veebis: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=259

Arvamuste ja ettepanekute saatmise tähtaeg on 23. aprill 2019.

Algatuse taust

Euroopa Komisjoni president ja Ameerika Ühendriikide president jõudsid 25. juulil 2018 kokkuleppele käivitada USA ja EL kaubandussuhetes uus etapp, et hõlbustada kaubandust ja vältida kaubanduspingete teravnemist. Ühisavalduses nähti ette, et luuakse ajutine töörühm, kus kaalutakse muu hulgas haldustakistuste ja kulude vähendamise meetmeid. Kavas on parandada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostööd regulatiivsetes küsimustes ja standardite kasutamises. Lihtsustused oleks kasulikud näiteks farmaatsia, meditsiiniseadmete ja küberrakenduste valdkonnas. Kaubavahetuses osalejate panus on vajalik selleks, et leida võimalikult palju tegevusalasid, kus regulatsioonide ja standardite ühtlustamine tooks kaasa reaalset praktilist kasu.

Ettepanekud võib saata kõikides EL ametlikes keeltes.

Lähemad selgitused on saadaval ka siin.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields