Avaleht

Uus tolliseadustik toob mitmeid muudatusi

Maikuust jõustub uus tolliseadustik, mis toob tollitoimingutega kokku puutuvatele ettevõtjatele kaasa mitmeid muudatusi. EMTA rõhutab, et muudatused rakenduvad järk-järgult ning toll on siin paindlik. Sujuva ülemineku tagamiseks saab teha teatud tollitoiminguid ka peale 1. maid veel praeguste nõuete alusel.

Oluline info on olemas ja täieneb jooksvalt EMTA kodulehel. Ettevõtjatel on võimalik küsimusi saata ka meiliaadressile ucc@emta.ee

Muutub tollitagatuste süsteem. Kui seni sai iga liikmesriik ise reguleerida tagatiste vajadust ja suurust, siis nüüdsest kehtivad Euroopa Liidus tollimaksude tagamisele ühtsed reeglid sarnaselt tänastele transiidiprotseduurile.

Volitatud ettevõtja saab suuremaid soodustusi. Volitatud ettevõtja saab soodustusi erinevate lubade taotlemisel, madalamaid tagatise määrasid (või vabastuse tagatistest), soodustusi andmete esitamisel. Kui varem olid näiteks tagatistega seotud soodustused siseriiklikud, siis nüüd muutuvad need üle-Euroopalisteks. Muudatused peaksid tõstma volitatud ettevõtja staatuse taotlemise populaarsust. Praegu on selliseid ettevõtteid Eestis 25.

Suurenevad lihtsustatud tollivormistuse võimalused. Tänane lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise kord muutub kliendi jaoks sobivamaks ja planeeritakse rakendada täiendavad lihtsustatud deklaratsioonide esitamise viise. Uuenduseks on keskne tollivormistus (deklaratsioon esitatakse kauba
kohta, mis asub teises liikmesriigis, kus toll viib vajadusel läbi ka kontrolli). Teine lihtsustus on enesehindamine. See on volitatud ettevõtja edasiarendus ja selle rakendamist planeeritakse üleminekuperioodi lõpus.

Planeeritakse transiidisüsteemi NCTS uuendamist ning siseriiklikud transiidi lihtsustused ühtlustatakse, muutub piirmäär tagatise suuruse arvutamiseks olukordades, kus täpset tollivõla summat ei ole võimalik arvutada.

Kaovad mõned tolliprotseduurid. Ühtlustamise eesmärgil kaotatakse mõned seestöötlemise erivormid ja tolli kontrolli all töötlemine. Jääb ainult üks seestöötlemise protseduur.

Muudetakse reegleid kaupade väljumistolliasutuse määramisel ekspordi korral ning täpsustuvad reeglid tollideklaratsiooni esitamiseks suuliselt või muu toiminguga.

Tolliagentuuridele avaneb võimalus oma teenuseid pakkuda lisaks asukohariigile ka teistes liikmesriikides.

Muutuvad infosüsteemid. Nendes tehtavad muudatused ettevõtjale 2016. aastal rahalisi kulutusi ei too. EMTA plaanib jätkata senise praktikaga, kus riigi poolt pakutakse kõikidele tasuta kasutamiseks internetipõhised infosüsteemid. Samuti võetakse kasutusele EMTA ja kliendi infosüsteemide vaheline sõnumivahetus üle Xtee andmevahetuskihi, mis võib tuua ka kulu kliendile. Uue tolliseadustiku järgi peab kõik suhtlus liikuma ekanalisse. Esimene suurem infosüsteem rakendub Eestis 2017. aastal ja viimane hiljemalt 2020. aasta detsembris. EMTA teatab vähemalt pool aastat ette konkreetse ITsüsteemi kasutuselevõtust.

Vabatsooni eritüüp kaob. Kui seni on kahte tüüpi vabatsoone, siis alles jääb esimest tüüpi vabatsoon ja teine vabatsooni tüüp, mis sarnaneb olemuselt
tollilaoga.

Ajutise ladustamise aeg pikeneb 20 päevalt 90 päevale ning võimaldatake kaupade transport ajutise ladustamise raames. Terminoloogia ühtlustub ning
ühtlustatakse nõuded ajutise ladustamise kohtadele.

1. maist on kehtetud transiidilihtsustuseks väljastatud load, ehk kasutada ei saa enam sisenemisdeklaratsiooni. Põhjus on, et liikmesriikidelt võetakse õigus kehtestada siseriiklike lihtsustusi. Ettevõtted peavad hakkama kasutama tavalist transiidiprotseduuri.

Muutub siduva tariifinformatsiooniga seonduv. Otsustel lühemad tähtajad ning otsus muutub siduvaks ka tollile.

Täpsustatakse tolliväärtuse reegleid, eelkõige puudutab see väärtuses arvestatava müügi defineerimist ja autori/ ning litsentsitasudega seonduvat.

Tollistaatusega seonduv liigub elektroonilisse kanalisse, kasutusele võetakse uus tollidokument (tolli kaubamanifest), muutub piirmäär kauba tollistaatuse tõendamiseks isiku poolt (15 000 eurot).

Tollilubade taotlemise, haldamise ja väljastamise kord ühtlustatakse. Kõik kehtivad tähtajatud load vaatab toll üle ja väljastab uutel alustel hiljemalt 2019. See võib ettevõtetele kaasa tuua ümberhindamise käigus täiendavate uute nõudmiste esitamise. Lubade ümbervaatamine toimub ettevõtte põhiselt, mitte loaliigi põhiselt.

EMTA infoleht: Valik ELi uue tolliseadustiku olulisemaid muudatusi

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields