Avaleht

17.02.2016 volikogu valimise täpne töökord (projekt) – kinnitab üldkoosolek

  1. Igal liikmel on õigus kandideerida volinike koosoleku liikmeks.
  2. Avaldus kandidatuuri ülesseadmiseks peab olema esitatud kirjalikult juhatuse üldkoosoleku kutses märgitud kuupäevaks (10.02.2016).
  3. Igale üldkoosolekul osalevale liikmele antakse allkirja vastu hääletussedel, kus on tähestikulises järjekorras loetletud tähtaegselt esitatud kandidaatide nimed.
  4. Hääletamine on salajane. Täidetud hääletussedelid tuleb asetada hääletuskasti.
  5. Kehtivaks loetakse hääletussedel, millel on märgistatud kuni 30 kandidaati. Täitmata sedelid või sedelid, kus on märgitud rohkem kui 30 kandidaadi nimed, ei lähe arvesse.
  6. Hääletamiseks on ette nähtud 15 minutit, mille järel valimiskast suletakse. Häälte lugemist viib läbi häältelugemise komisjon, mille koosseis kinnitatakse üldkoosoleku poolt enne hääletuse läbiviimist.
  7. Valituks osutuvad kandidaadid, kes on saanud teistest rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel osutub valituks isik, kellel on rohkem töötajaid või kelle liikmed annavad tööd suuremale hulgale töötajatele.
  8. Hääletuse tulemused teeb teatavaks häältelugemise komisjoni esimees.

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields