Avaleht

10 näpunäidet parima praktikakohta kandidaatidelt

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatavale Parima Praktikandi konkursile laekunud kandidaatide seast on hindamiskomisjon oma valiku teinud ja juba 10. aprillil anname teada, kes saab pärjatud tiitliga “Parim Praktikakoht 2017”, kes valiti parimaks väikeettevõttest praktikakohaks ja kes parimaks regionaalseks praktikakohaks. 

Saadetud ankeetidest oleme taas saanud kinnitust, et praktikantide läbimõeldud juhendamine on väga oluline ja paljud ettevõtted panustavad sellese tublisti. Jagame meiel laekunud ankeetide põhjal koostatud kümmet näpunäidet, mida praktikantide koolitamisel tasub arvesse võtta.

  1. Mõelge läbi, millist lisandväärtust praktikant saab ettevõttele pakkuda ja te näete, et praktikant ei olegi ettevõttele üksnes lisakohustus. 

  2. Juhendajatele tasub sama palju tähelepanu pöörata kui praktikantidele. Panustage aega juhendajate koolitamisse – näiteks on hea mõte viia kokku koolipoolsed praktikajuhendajad ja töökohapoolsed juhendajad, et nad saaksid praktika eesmärgid ja olemuse läbi rääkida. Miks mitte luua koostöös õppeasutusega koolitusprogramm oma juhendajate ettevalmistamiseks?

  3. Suhtuge praktikantidesse avatult ja lähenege igale praktikandile individuaalselt. Kindlasti tasub praktikandiga enne praktikat läbi rääkida tema ootused praktikale.  Praktikantidel on erinevad oskused ja arenemiskiirused. Tublimatele praktikantidele andke vastutusrikkamaid ülesandeid – nad tahavad õppida ja areneda! 
  4. Võtke aega praktikandi õpetamiseks ja talle mitmekesise töökogemuse pakkumiseks. Praktikant teeb seda tööd esimest korda, püüdke lahti seletada iga ülesande mõte ja olulisus. Praktikandid ei pruugi julgeda küsida, kui midagi jääb segaseks. 
  5. Tehke koolidega järjepidevalt koostööd – nii saate aidata kaasa õppekavade ja reaalsete tööturuvajaduste lähendamisele ja teate, kuidas üksteist toetada. Andke omapoolseid soovitusi ja võtke arvesse kooli ettepanekuid. 
  6. Kindlasti andke tagasisidet nii praktikandile kui ka koolipoolsele juhendajale ja küsige ka neilt tagasisidet. Praktikandile andke tagasisidet nii silmast silma kui ka kirjalikult. Otsesuhtlus tagab personaalse lähenemise ja on võimalus vältida möödarääkimisi. 
  7. Selgitage kindlasti praktikandile tööohutuse ja töökohas kehtivate erinevate nõuete täitmise olulisust. Õiged töövõtted võtab praktikant teie juurest eluks ajaks kaasa. 
  8. Pidage meeles, et tegemist on noore inimese esmase töökogemusega! Suhtuge praktikantidesse avatult, mõistvalt ja olge ise rõõmsameelsed ja valmis kõigile küsimustele vastama. 
  9. Märgake ja tunnustage juhendajaid tehtud töö eest. See on praktikajuhendajatele väga oluline, kuna nemad panustavad oma aega ja teevad midagi enamat, kui tööleping nõuab. Miks mitte korraldada pidulik õhtusöök, kaaluda lisatasude maksmise võimalust või avaldada siirast tänu ja tunnustust käepigistuse ja tänukirjaga? 

  10. Pärast praktika lõppemist ärge unustage praktikanti. Kui vajate uusi töötajaid või abikäsi, siis saate tublimaid praktikante kutsuda enda juurde tagasi. Nad on juba tuttavad töökeskkonnaga ja teavad, mida oodata. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields