Avaleht

1. aprillist jõustub vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste uus kord

1. aprillil 2022 jõustuvad perehüvitiste seaduse ja sellega seotud seaduste muudatused ka töölepingu seaduses. Uuenduste eesmärk on ühtlustada vanemapuhkuste süsteemi ning luua vanemahüvitiste skeemi rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks.
Olulisemad muudatused:
  • Seadusega liidetakse rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi.
  • Luuakse võimalus võtta vanemahüvitist välja päeva kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ning võimalus olla vanematel vanemapuhkusel kahe kuu ulatuses koos.
  • Tööandjat tuleb vanemapuhkusele jäämisest või selle katkestamisest teavitada 30 päeva ette.
  • Lapsepuhkust on seaduse järgi kummalegi vanemale ette nähtud 10 tööpäeva iga lapse eest kuni lapse 14-aastaseks saamiseni.
  • Surnud vanema või rahvastikuregistrisse kandmata isa eest saab vanem kasutada ka tollele mõeldud lapsepuhkust ehk kokku 20 tööpäeva ühe lapse kohta.
  • Aastas võib mitme lapse eest lapsepuhkust välja võtta kuni 30 päeva.

Alates 1. aprillist on kõigil lapsevanematel õigus saada 10 tööpäeva lapsepuhkust kuni lapse 14-aastaseks saamiseni, olenemata sellest, mis ajahetkel on laps sündinud või kui palju on vanem varem lapsepuhkuse päevi kasutanud.

Lapsevanemal on õigus ära kasutada kuni 31. märtsini 2022 vana seaduse alusel ettenähtud 3 või 6 päeva lapsepuhkust. Enne aprilli muudatuste jõustumist välja võetud lapsepuhkuse päevade arv ei vähenda ega muuda 1. aprillist kehtima hakkava seaduse alusel antava lapsepuhkuse päevade arvu.

Kui töötaja kasutab 2022 a. esimese kolme kuu jooksul ära oma lapsepuhkuse, siis alates aprillist hakkab kehtima uus lapsepuhkuse päevade kasutamise õigus, milleks on 10 tööpäeva vanema kohta.

Seadus laiendab ka lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust https://www.riigiteataja.ee/akt/126102018001

Sotsiaalministeeriumi selgitav veebileht vanemapuhkuste süsteemi muudatustele https://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-taiustamine

Sotsiaalkindlustusameti selgitav veebileht vanemapuhkuste süsteemile https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused

Foto: Canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields