Avaleht

Valmis õpipoisiõppe rakendamise juhendmaterjal tööandjaile

Eesti Tööandjate Keskliidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös on valminud õpipioisiõppe ehk töökohapõhise õppe rakendamise juhend tööandjatele.

Juhend sisaldab muuhulgas kontrollküsimusi, millele vastates saab järeldada, kas õpipoisiõppe mudel sobib konkreetsele tööandjale, õpipoisiõppe juurutamise protsessi ülevaadet, viiteid olulisematele õigusaktidele, dokumentide näidiseid jpm praktilist ja kasulikku.

Õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.  Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas tööandjapoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö kutseõppeasutuses.

Õpipoisiõpe võimaldab tööandjal oma töötajate kvalifikatsiooni tõsta ja aitab kaasa uute töötajate värbamisele. Tööandjaks võib olla ükskõik milline ettevõte või asutus, kes suudab õpilasele tagada tööülesannete täitmise läbi õpiväljundite omandamise. Esmalt tuleb mõelda, milliseid teadmisi ja oskusi töötaja vajab. Õpilase töökoormuse ja -ülesannete planeerimisel tuleb arvestada, et õpilane peab osalema lisaks praktikakohas töötamisele ka koolis  õppetööl, millele lisandub iseseisev töö. Seejärel tuleb leida sobiv kutseõppeasutus, kellega koostöös lepitakse kokku sobiv õppekava ja õppe läbiviimise korraldus.

Tutvu juhendiga SIIN

Juhendi koostamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.

logo EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields