Avaleht

Valminud on kaugtöö juhis tööandjatele

Töökeskkond on viimaste aastakümnete jooksul palju muutunud. Muudatusi on kujundanud tehnoloogia kiire areng ning inimeste muutuvad hoiakud. Üha enam ootavad ja eeldavad töötajad paindlikku töökorraldust ning otsivad elukorraldusega kõige paremini sobivaid töötingimusi. Ettevõtja jaoks on vajaliku inimressursi leidmine tööturul üha keerulisem ning nõuab loovaid ja töökeskkonnakorralduslikult paindlikke lahendusi. Seetõttu on ettevõtjate seas kasvavaks trendiks kaugtöö võimaldamine, mis aitab tööandjal leida ja hoida motiveeritud töötajaid. 
 
Lähtudes eeltoodust leppisid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit juba 2017. aastal kokku kaugtöö soovituslikud põhimõtted. Samuti oleme rõhutanud pidevalt oma sõnumites, et vajalik on luua ka vastav õigusraamistik, mis julgustaks nii tööandjaid kui töötajaid rohkem kaugtööd kasutama. Nüüd on valminud Sotsiaalministeeriumis kaugtööjuhis, mis aitab tööandjatel kaugtööga tuttavamaks saada. 
 
Eesti Tööandjate Keskliit on tänulik oma liikmetele, kes andsid tagasisidet nii käesoleva töötervishoiu- ja ohutuse kaugtöö juhise koostamisel kui keskliitude tasandil sõlmitud kaugtöö kokkuleppele.
 
Sotsiaalministeeriumis valminud kaugtöö juhisega saab tutvuda siin: 
https://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Tookeskkond/Tookeskkonna-korraldus/Kaugtoo 
 

Kaugtöö võimaldamisel peavad tööandjad töötervishoiu ja -ohutuse seisukohast arvestama, et ka kaugtööd tuleb teha ohutult ning kaugtöö tegemisel peab töötaja täitma töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid. Kuna kaugtöö puhul tehakse tööd väljaspool tööandja territooriumi, on tööandjal keeruline kontrollida, milline on töötaja tegelik töökeskkond ning kas töötaja jälgib töötamisel töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid. Seetõttu ei teadvusta tööandjad ja töötajad sageli, millised kohustused ja õigused selle töövormi kasutamisega kaasnevad, ega aima, mida nad peaksid kaugtöö kokkuleppe sõlmimisel omavahel läbi rääkima. 

Antud juhend tuleb siinkohal töösuhte osapooltele appi ning selgitab, kuidas on võimalik tagada ohutus kaugtöö korral. Tegemist on soovitusliku juhendmaterjaliga ning selle järgimine ei vabasta seaduse täitmisest.

Tööandja saab töökeskkonnaga seotud küsimuste korral pöörduda Tööinspektsiooni nõuandetelefoni või konsultantide poole (jurist@ti.ee, infotelefon (+372) 640 6000 tööpäeviti 9.00-16.30). Juhendiga seotud küsimuste korral saab pöörduda ka Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna poole (seili.suder@sm.ee). 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields