Avaleht

Valitsus arvestas Tööandjate elektriaktsiisi muudatusettepanekutega

Meie taotletud maksumuudatus said valitsuselt heakskiidu. Neljapäeval 22. veebruaril kiitis valitsus heaks seadusemuudatused, millega vähendatakse energiaintensiivsete tööstusettevõtete elektriaktsiisi määra 90-protsendiliselt ehk praeguselt 4,47 eurolt 0,5 eurole megavatt-tunni eest. Elektrointensiivsus näitab elektrile tehtavaid kogukulutusi ja selle osakaalu ettevõtte loodavast lisandväärtusest. Soodustuse saamiseks peab ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastama ISO 50001 standardile ning ettevõtte elektrointensiivsus peab olema eelnenud majandusaastal keskmiselt 20 protsenti või rohkem. Nii alustavad kui ka juba tegutsevad ettevõtjad saavad soodustust taotleda ka järgneva 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel. Ettevõtjale pannakse kohustus kasutada vandeaudiitorit, kes vaatab üle, kas elektrointensiivsuse arvutamise alusandmed ja arvutused on korrektsed. Kui vajalik tase jääb saavutamata, tuleb tarbitud elektri pealt tasuda täismääraga aktsiisi. Meede puudutab hinnanguliselt ligikaudu 240 ettevõtet.

Eesti Tööandjate Keskliit kirjutas rahandusministrile oma tagasisides eelnõule 2017 novembris, et seda muudatust on keskliit juba ammu oodanud, kuid energiaintensiivsuse kriteerium võib olla positiivse majandusliku mõju omamiseks liiga kõrge ja ISO 50001 taotlemine võtta aega, mis võib muuta ettevõtjatele, kes seda aktsiisierisust enim vajavad, esimesel vähemalt aastal kvalifitseerumise võimatuks. Vastu tulles ettevõtjate tagasisidele viidi eelnõusse sisse muudatus, mille kohaselt rakendatakse madalamat määra ka tagantjärele 1. jaanuarist 2019, kui ettevõte viis energiajuhtimissüsteemi ISO 50001 standardiga vastavusse esimese poolaasta jooksul.

Eelnõu saadeti nüüd Riigikokku menetlemiseks. Seadusemuudatused on planeeritud jõustuma 1. Jaanuaril 2019. Loe Tööandjate tagasisidet eelnõule!

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields