Avaleht

Välismaalasest töötaja tervisekindlustuse tõendamist ei tohi panna tööandja kohustuseks

Kolmandatest riikidest pärit töötaja tervisekindlustuse lepingu olemasolu tõendamise kohustust ei saa panna tööandjale, kuna see oleks  kodumaise tööjõuga võrreldes ebaproportsionaalne koormav, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliit tagasisides välismaalaste lühiajalise Eestis töötamise registreerimise korda ja taotluse vormi reguleeriva määruse muudatuseelnõule.

Nimelt ei pruugi siseriiklikult värvatud töötaja ravikindlustusega kaetud olla enne 14 päeva möödumist tema kandmisest töötajate registrisse, küll aga tekib uue määruse valguses hooajatööle värvatud välistööjõul kohustus end kindlustada ka riikliku ravikindlustusega hõlmamata perioodil.

Lisaks tuletame meelde oma tagasisidet Välismaalaste seaduse muutmise eelnõule: “Välistööjõu värbamist tuleb lihtsustada, sh palganõude langetamist sektori keskmise palgani ja sisserändekvoodi suurendamist vähemalt tööealise elanikkonna vähenemise võrra. Leiame, et välismaalaste seaduse muutmise eesmärk peaks olema võimaldada Eestisse töötamist või ettevõtlusega tegelemist kõigil, kes soovivad siin väärtust luua ja on valmis kohanduma meie kultuuris omaste käitumispõhimõtetega.” Direktiividest ülevõetud kohustused välistööjõu värbamisel peaksid olema Eesti tööandja jaoks seadustesse kirja pandud võimalikult soodsalt.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields