Avaleht

Vahekohtumenetlus peaks olema täpsemalt reguleeritud

Vahekohtute tegevus peaks olema täpsemalt reguleeritud, sest see suurendaks vahekohtumenetluse kvaliteeti ning vähendaks kuritarvituste ohtu, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar justiitsministeeriumile.

Eesti Tööandjate Keskliit esitas oma kommentaarid eelnõude infosüsteemis kooskõlastusringil olevale tsiviilkohtumenetluse seadustiku jt seaduste muutmise seaduse eelnõule.

Eelnõu seletuskirja kohaselt kaaluti vahekohtumenetluste reguleerimisel kahte varianti, millest eelistati versiooni, kus vahekohtus tehtud otsuse täitmiseks tuleb otsus (tava)kohtu poolt tunnustada ja täidetavaks tunnistada.

Keskliit eelistab siiski varianti nr 2, mille kohaselt oleks vahekohtute tegevus täpsemalt reguleeritud. Rangemate nõuete esitamine vahekohtutele suurendaks vahekohtumenetluse kvaliteeti ning vähendaks kuritarvituste ohtu.

Keskliit on seisukohal, et vahekohtu otsuste igakordne tunnustamine nende täitmiseks kaotab ära selle menetluse eelised – st. väheneb kiirus ja efektiivsus.
Tõenäoliselt pöördutakse sellisel juhul rohkem tavakohtutesse, mis tõstab nende koormust ja pikendab veelgi menetluste tähtaegu.

Eelnõu seletuskirjast selgub, et varianti 1 eelistati muuhulgas seetõttu, et kaitsta tarbija kui nõrgema poole õigusi.

Keskliit teeb ettepaneku kaaluda lahendust, kus tarbija ja ettevõtja vaheliste vaidluste vahekohtumenetluste puhul on otsuste tunnustamine kohtu poolt kohustuslik, kuid juriidiliste isikute vahelised vaidlused seda ei vaja.

Lähtudes eeltoodust on Keskliit arvamusel, et eelnõus toodud variandi puhul kaotab vahekohtumenetlus oma eelised ning ühtlasi suureneb tavakohtute koormus.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields