Avaleht

Uuring: Eesti ettevõtted vajavad ambitsioonikamaid ekspordiplaane

Ernst&Young´i uuringust „Eesti eksportööride konkurentsivõime“ selgus, et Eesti eksport on jäänud viimastel aastatel samale tasemele püsima. Samas on eksportivate ettevõtete arv kasvanud.

EASi ettevõtluse ja ekspordikeskuse direktor Tea Danilov ütles, et eksportöörid seisavad mitmete väljakutsete ees ning suurimaks takistuseks on konkurents sihtturgudel. „Uuringust tuli välja, et eksportööride tulevikuplaanid on turvalised ja rõhuasetus on lähiturgudel. Lähiturgudele orienteerumine tähendab aga paratamatult samas või sarnases majandustsükli faasis viibimist,“ selgitas Danilov. Ta lisas, et riskide hajutamise mõttes oleks ettevõtetel kasulik end regiooni majanduskonjunktuurist rohkem lahti rebida ning otsida  võimalusi ka kaugemal.

Kui kümme aastat tagasi oli Eesti ettevõtete peamiseks konkurentsieeliseks hind, siis nüüd on määrav toodete ja teenuste kvaliteet ning arendustöö. „Tootearendust ja eksporti tuleb vaadata koos, nad on lahutamatult seotud. Ilma tootearenduseta pikalt ei ekspordi, ilma ekspordita puudub aga tootearendusel piisav tasuvus,“ sõnas Tea Danilov. „Uuringust tuli välja ka otsene seos ettevõtte suuruse ja kogetavate takistuste vahel. Suuremad ettevõtted kogevad eksportimisel üldiselt vähem takistusi kui väiksemad ettevõtted. Seetõttu soovitame ettevõtetel orienteeruda kasvule.“

Uuringu tulemusel tuvastati kolm valdkonda, millesse oleks vaja panustada, et eksportööride kogetud takistusi ületada ja nende konkurentsivõimet tõsta: ekspordi tugisüsteemi arendamine, uutele eksporditurgudele sisenemise soodustamine ja eksporditurul tegevuse laiendamine.

Viimase nelja aasta jooksul on Eesti kaubavahetuse maht jäänud vahemikku 24,7–26,6 miljardit €. 2014. aastal langes eksport võrreldes eelneva aastaga 2% ja import 1% (vastavalt 12,1 mld € ning 13,7 mld €). Vaatamata sellele, et ekspordimaht on kahanenud, on kasvanud eksportivate ettevõtete arv. Eesti eksportööride arv on ligikaudu 14 500 ettevõtet, mis moodustab ca 20% Eesti ettevõtetest. Viimase kolme aastaga on eksportööride arv kasvanud ligikaudu 3500 ettevõtte võrra, ekspordimahud ühe ettevõtte kohta on aga vähenenud. Eesti 100 suurimat eksportööri annavad umbes poole ning 10 suurimat eksportööri veerandi kogu kaupade väljaveost, mis näitab, et Eesti kaupade eksport on väga kontsentreeritud.

Lähemalt saab uuringuga tutvuda SIIN.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields