Avaleht

Üle-eestilistel #kuidasmekestame osalusaruteludel sündis 90 lahendusideed

Üle-eestiline kogukondlik arutelusari #kuidasmekestame sai alguse oktoobri keskpaigas ja kestis kuni detsembri alguseni. Arutelude tulemusena kogunes 90 lahendusideed sündimuse tõstmiseks, rände nutikamaks juhtimiseks ning inimesi väärtustavaks tööhõive korraldamiseks.

Kogukonnad üle terve Eesti mõtestasid sündimuse, rände ja tööhõivega seotud küsimusi ja murekohti. Madala sündimuse puhul peetakse kõige teravamaks probleemiks töö- ja pereelu ühildamise keerukust. Rände osas tunnetatakse enim Eesti eri paikkondade vahelist ebavõrdsust, mis sunnib kodust kaugemalt tööd ja eneseteostust otsima. Tööhõive puhul teevad aga osalenutele enim muret noored, kes ei õpi ega tööta.

Alates detsembrikuu keskpaigast sünteesivad, analüüsivad ja võrdlevad lahendusideid vastava valdkonna eksperdid. Eesmärgiks on sõnastada konkreetsed ettepanekud tegevusteks või otsusteks, mis aitaksid sündimuse tõstmise, targa rände juhtimise ning kaasavama tööhõivekorralduse tulemusena ennustatud rahvastikukriisiga toime tulla.

Arutelud toimusid pea kõigis maakondades ja selle aja jooksul viidi läbi 32 osalusarutelu üle Eesti. Rahvastikumuutustest tulenevatele trendidele ja probleemidele pakkus lahendusi ligi 350 inimest, kusjuures, kõige noorem osaleja oli 14, kõige vanem 77 aastat vana. Pea kaks kolmandikku osalejatest olid naised (218), pisut enam kui kolmandik mehed (123). Enamiku arutelude algatajateks ja kokkukutsujateks olid aktiivsed kogukonnaliidrid. 

Kodanikualgatuslike arutelude sari tehti teoks koostöös Avatud Eesti Fondi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Mainor AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EAS Work in Estonia programmi, TalTechi, Teenusmajanduse Koja, Vabaühenduste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, IOM, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Projekti “Teadlikkuse suurendamine Eesti inimvara seisust ja ühisloome võimalikest lahendustest” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga- , Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium. Rohkem infot saab lugeda veebilehel https://kestame.rahvaalgatus.ee

 

Foto: Kaarel Mikkin

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields