Avaleht

Üks lahendus tööjõuprobleemile

Tänasel päeval oleme Eestis olukorras, kus iga aasta väheneb töötavate inimeste arv 4800 inimese ehk umbes Rapla suuruse linna võrra. Meie rahvastik vananeb, paljud meist rändavad välismaale end teostama ning noori lisandub tööturule liiga vähe. Suur pilt näitab, et aastal 2040 on Eestis 120 000 erasektori maksumaksjat vähem kui praegu.

Töökäte puuduse probleem ei puuduta ainult erasektoris tegutsevaid ettevõtjaid, kes ei saa seetõttu laieneda või peavad tegutsemiseks otsima teisi riike, kus neile vajalikke töötajaid on piisavalt. Tegemist on Eesti arengu pikemaaegse küsimusega: kui töökäsi ja maksumaksjaid jääb aina vähemaks, siis kes maksab 25 aasta pärast seenioridele pensioni, kes peab üleval haridus- ja tervishoiusüsteemi ning kogu riiki? Kui praegu peab iga erasektori töötaja ülal 1,6 inimest, siis aastal 2040 peavad teie lapsed üleval juba kaht inimest.

Üks lahendus, mis aitab kaasa probleemi leevendamisele on aktiivsem vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasamine. Tegemist on kõrgelt motiveeritud inimestega, kes soovivad anda oma panuse meie kõigi edusse. Oleme seda meelt, et igal inimesel, kes suudab ja tahab töötada, peab see võimalus Eestis olemas olema. Kas või väikese koormusega.

Küll aga peame olema nii tööandjate, kolleegide kui kodanikena rohkem kaasavamad. Tihtilugu näeme vähenenud töövõimega inimeste töötamise puhul võimalikke takistusi ebaproportsionaalselt suurtena või seal, kus neid tegelikkuses ei eksisteeri. Aitamaks leevendada ning kaotada taolisi asjatuid hirme viib Eesti Tööandjate Keskliit Sotsiaalministeeriumi toel läbi projekti, mille sisu on tutvustada vähenenud töövõimega inimeste värbamise võimalusi tööandjatele. Muuhulgas oleme käivitanud ka  Tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad ettevõtted lubavad kohelda vähenenud töövõimega töötajaid teistega võrdselt.

Antud erilehest saate lugeda kogemuslugusid nii tööandjatelt, kui vähenenud töövõimega inimestelt, kes on elavaks näiteks selle kohta, et julgem kaasamine toob endaga edu ja aitab leevendada töökäte puudust.

Panen kõigile tööandjatele südamele otsima ise aktiivselt lahendusi tööjõuprobleemile, see ei saa olla ainult riigi ülesanne. Minge täna oma ettevõttesse tagasi ja vaadake avatud silmadega ringi. Võimalik, et te täna veel ei märka võimalust pakkuda vähenenud töövõimega inimesele tööd. Ja kui te juba olete aktiivsed ja tegutsete vähenenud töövõimega inimesi tööturule kaasates, siis andke ka endast märku. Teiste tööandjate kogemuste kuulmine inspireerib tegutsema.

Toomas Tamsar

Lugu on ilmunud Eesti Päevalehe erilehes “Märka võimalusi!”.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields