Avaleht

Tööturumeetmed pidagu silmas tuleviku töösuhteid

Heaolu arengukava käigus välja töötatavad tööturu meetmed peavad silmas pidama tuleviku töösuhteid, eelkõige paindlike töösuhete soodustamist, leidis Eesti Tööandjate Keskliidu tööjõupoliitika töögrupp.

Lisaks 9. novembril 2015 saadetud ettepanekutele ja kommentaaridele Heaolu arengukavale esitas Eesti Tööandjate Keskliit Sotsiaalministeeriumile ettepanekud prioriteetsete tööturumeetmete osas:

 

  1. Tööturumeetemete väljatöötamisel tuleb silmas pidada tuleviku töösuhteid (nn targad töökohad), st eelkõige paindlike töösuhete soodustamist.  

Muuhulgas on olulised järgmised meetmed:

1)      Osakoormusega töötamise edendamiseks kaotab riik minimaalse sotsiaalmaksu nõude;

2)      Osalise töövõimetuse ajal töötamise võimaldamine.

 

  1. Soodustada nii töötajate ja tööandjate panust töötaja tervisesse

1)      Tööandja investeeringud töötajate tervisesse vabastab riik erisoodustusmaksust;

2)      Vastutuste jaotamine tööandja ja töötaja vahel.

 

  1. Osalise töövõimega inimeste toomine tööturule

1)      Võimalus töötada ajutise töövõimetuse ajal;

2)   Teha tööturu teenused ettevõtjatele lihtsaks, mõistetavaks ning kergesti kättesaadavaks ja kasutatavaks. Tänane olukord eeldab suurt tahtmist näiteks erivajadusega inimeste tööle võtmisel.

 

  1. Ettevõtluse ja töötamise keskkonna parandamiseks ametnike senise kontrollifunktsiooni asemel pigem nõustavale ja suunavale koostööle panustamine.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields