Avaleht

Töötukassast saab abi ka tööandja

Vähenenud töövõimega inimese töötamise toetamisel ja värbamisel tasub arvestada, et siin on Töötukassal mitmeid toetusi ja meetmeid ka tööandjale.

Nõustamine

Töötukassa nõustab tööandjaid, kellel on valmisolek tööle võtta või kes on juba tööle võtnud puudega või erivajadustega inimesi, kuid vajavad teadmisi ja nõuandeid, kuidas neid paremini toetada. Tööandjate nõustajad tulevad tööandja juurde ning annavad personaalselt nõu või viivad läbi grupinõustamise. Igas maakonnas korraldatakse ka teabepäevi, kus räägitakse, kuidas tööandja saab toetada vähenenud töövõimega inimesi ning milliste toetuste ja teenustega saab ka töötukassa aidata.  Tööandjate nõustajate kontaktid leiate siit.

Palgatoetus
Palgatoetust makstakse vähenenud töövõimega inimeste eest kuni 12 kuu eest. Tähtajalise lepingu puhul, mille kestus on vähemalt kuus kuud, makstakse palgatoetust poole aja vältel töösuhte kestusest. Toetuse suurus on 50% palgakulust. Maksimaalselt saab toetust kehtiva töötasu alammäära ulatuses.
Töötukassa kodulehelt leiab vastused küsimustele, kuidas, millal ja kes saab palgatoetust taotleda.

Sotsiaalmaksu miinimummäära hüvitamine 

Vähenenud töövõimega on töötaja, kellele on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40% püsiv töövõimetus. Tema tööandja saab taotleda töötukassast sotsiaalmaksu soodustust. Sotsiaalmaksu soodustust makstakse sõltumata sellest, kas töötaja tuli töötukassa kaudu või mitte. Sotsiaalmaksu soodustust saab taotleda ka nende töötajate osas, kes on juba mõnda aega töötanud.

Töökeskkonna ligipääsetavaks ja kasutatavaks muutmise toetus

Kui teie juures töötab või teie juurde asub tööle inimene, kes ei saa puude või vähenenud töövõime tõttu teha oma tööd ettenähtud tööruumides ja -vahenditega, aitab töötukassa muuta need talle ligipääsetavaks ja kasutatavaks. Kohandada on võimalik ka kodus asuvat töökohta.

Kui teie juures juba töötab vähenenud töövõimega inimene, hüvitab töötukassa kohanduse mõistlikust maksumusest kuni 75%. Kui teie juurde asub töölepinguga tööle või teenistusse puude või vähenenud töövõimega inimene, kes oli varem arvel töötuna, kes oli saanud koondamisteate, kes õpib või on vanaduspensioniealine tööotsija, hüvitab töötukassa kuni 100% kohanduse mõistlikust maksumusest.

Koolituskulu hüvitamine

Vähenenud töövõimega töötaja töökoolituste kulud hüvitab töötukassa tööandjale 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1250 euro ulatuses). Koolitus, mille kulude hüvitamist taotletakse võib kesta kuni ühe aasta.

Veel saab tööandja taotleda „Minu esimese töökoha“ palgatoetusega tööle rakendunud noore tööalaste koolituste kulude täielikku hüvitamist, kuid mitte üle 2500 euro ulatuses kahe aasta jooksul pärast töötaja tööleasumist.

Töötaja koolituskulude hüvitamise taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos töölepingu koopiaga. Täiendavat teavet saate töötukassa tööandjate konsultantidelt.

Millist abi võib tööandja töötukassast veel saada?

– Abi tööle kandideerijaga suhtlemisel

Kui tööle kandideeriv inimene vajab puude või pikaajalise tervisehäire tõttu teiega suhtlemisel abi (näiteks suhtleb viipekeeles, mida te ei valda), abistab teda töötukassa juhtumikorraldaja.

– Töötajale töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutamine

Kui töötaja vajab puude või vähenenud töövõime tõttu tööülesannete täitmiseks abivahendit, annab töötukassa selle talle töösuhte ajaks tasuta kasutada, kõige rohkem kolmeks aastaks järjest. Vajaduse korral saab abivahendi kasutamise aega pikendada.

– Tugiisiku töö eest tasumine

Kui töötaja vajab tööle asudes, töökollektiivi sisse elades, tööülesannete mõistmisel või omandamisel tavalisest rohkem abi ja juhendamist, saate selleks taotleda töötukassalt tugiisikuga töötamise teenust. Tugiisik ei täida tööülesandeid töötaja eest.

Tähtajatu töö- või teenistussuhte korral saab tugiisikuga töötamise teenust kasutada kuni 1000 tunni vältel ühe aasta jooksul. Lühema kui 12-kuulise töölepingu puhul vähendatakse teenusetundide suurimat võimalikku arvu järgmist valemit kasutades: 1000/12 × tähtajalise lepingu kestus kuudes. Tugiisikuks võib olla kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta. Töötukassa maksab tugiisikuga töötamise teenuse osutajale tasu (praegu 2,56 eurot tunnis).

RIIKLIKUD SOODUSTUSED 

Tööandjale, kes võtab tööle töövõimetuspensioni saava inimese, on ette nähtud riiklikud soodustused.

– Riik maksab töötaja eest sotsiaalmaksu riigieelarves kehtestatud kuumääralt.
– Töötajale on ette nähtud seitse lisapuhkepäeva, mis hüvitatakse tööandjale riigieelarvest.
– Kui töötajal ei ole võimalik kasutada tööle jõudmiseks ühistransporti või see põhjustab tema liikumis- ja töövõime olulist vähenemist, võib tööandja ilma erisoodustusmaksu tasumata

  • hüvitada talle transpordikulud maksuvabalt,
  • korraldada tema kodu ja töökoha vahelise transpordi.

– Vähemalt 40% töövõimetusega või määratud puude raskusastmega töötajale võib tööandja anda abivahendeid tulumaksuvabalt.
– Riiklikku pensioni saava töötaja puhul peab tööandja tasuma sotsiaalmaksu üksnes töötajale makstud tegeliku tasu pealt.
– Töötaja tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel saadud tervisekahjustuse ravikulud on tööandjale tulumaksuvabad.

Vaata lisa siit

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields