Avaleht

Töötukassa pakub tööandjatele palgatoetust

Eesti tööturul napib hetkel töökäsi. Olukorra leevendamiseks võiksid tööandjad kandidaate otsida kogemusteta noorte, vähenenud töövõimega inimeste, rahvusvahelise kaitse saajate, vanglast vabanenute või pikaajaliste töötute hulgast.  Need inimesed on kasutamata ressurss tööturul. Töötukassa pakub tööandjatele palgatoetust just eelnimetatud inimeste tööle võtmiseks, kirjutab Eesti Töötukassa tööandjate teenuste peaspetsialist Maria Palts.

Palgatoetus – kellele ja kuidas?

Palgatoetuse eesmärk on toetada tööandjat nende inimeste tööle võtmisel, kes on tööturul ebasoodsamas olukorras. Töötukassa kaudu on võimalik taotleda seitset erinevat palgatoetust. Teenuse kaudu saavad tööle töötukassas registreeritud töötud, kes vastavad palgatoetuse nõuetele. Toetusega hüvitatakse kuni pool palgakulust (kuid mitte rohkem kui töötasu alammäär ja kahe teenuse puhul kuni töötasu kahekordne alamäär) ja seda saab taotleda nii tähtajatu kui tähtajalise töölepingu sõlmimisel. Hüvitist makstakse 6 – 12 kuud. 

Vähenenud töövõimega töötuid oli eelmise aasta detsembri lõpu seisuga töötukassa andmetel pisut üle 10 000 ehk ligi kolmandik registreeritud töötutest. Kui vähenenud töövõimega inimene ei saa mingil põhjusel 100% tööd teha, kuid siiski tahaks tööelust osa võtta, siis oleks ettevõttel kasulik taotleda tema tööle võtmisel palgatoetust.

Kui peaks juhtuma, et töötaja soovib töölepingut lõpetada, siis ei pea tööandja toetust tagasi maksma. Palgatoetust ei pea tagastama ka siis, kui töösuhe lõpeb poolte kokkuleppel.

Palgatoetusega saab tööle võtta ka näiteks vähese töökogemusega noore. Kogemusteta noore tööle võtmine võib olla küll ajamahukam protsess, kuna teda tuleb välja õpetada ja talle rohkem aega pühendada. Samas kompenseerib töötukassa ka noore tööalased koolituskulud.

Koolituskulusid hüvitatakse ka piirkondliku töökoha loomise toetuse korral  või rahvusvahelise kaitse saaja tööle võtmisel. Viimase puhul saab töötukassalt taotleda lisaks kvalifikatsiooni saamise, eesti keele koolituse, mentorluse ja tööalase tõlketeenuse kulude hüvitamist kokku kuni 2500 eurot töötaja kohta.

Palgatoetuse taotlemine

Palgatoetuse taotlemine ei ole raketiteadus. Palgatoetuse saamiseks tuleb esitada allkirjastatud avaldus vähemalt 7 tööpäeva enne planeeritava töösuhte algust. Seda saab teha e-töötukassas, e-postiga või esitada paberkandjal töötukassa maakondlikku osakonda. Küsimuste tekkimisel pöörduge endale sobiva töötukassa maakondliku osakonna tööandjate konsultandi poole.

Palgatoetus abiks tööjõukulude vähendamisel

TNC-Componentsi peamine tegevusala on köögimööbli ja mööblikomponentide tootmine. Lisaks sellele toodetakse ka vannitoamööblit, garderoobi süsteeme ja muud.  Aastal 1988 asutati uus vabrikuhoone Kohtla-Järvele. Hetkel on tehases tööl enam kui 120 inimest.

TNC-Components personalijuhi Aljona Melteri sõnul on praeguses tööturu seisus üsna raske leida kvalifitseeritud tööjõudu, veel raskem on leida töötajaid, kellel oleks eelnev töökogemus mööblitootmises. Seetõttu tuleb töötajaid enamasti ise välja õpetada. Tihtipeale ei ole see aga kiire protsess. Mõne pingi kasutamise saab selgeks ühe kuuga, tootmisliinil töötamiseks tuleb aga läbida tervet õppeprotsessi, mis võtab aega 6 kuni 12 kuud.

„Terve see aeg, kui töötaja õpib, peab ettevõte talle täisväärtuslikku palka maksma. Seetõttu on palgatoetus meile, kui pidevalt arenevale ettevõttele, väga abiks. Soovitame ka teistel tööandjatel selle teenuse plusse lähemalt uurida“, sõnas Melter. Kasutades palgatoetust on ühelt poolt ettevõte tööjõukulud väiksemad, teiselt poolt aga saab töötajale pakkuda kõrgemat palka, sest osaliselt maksab töötukassa selle tagasi. Aljona Melter kinnitab: „Palgatoetusega oleme tööle võtnud nii noori kui ka üle poole aasta töötuna arvel olnud inimesi. Oleme noorte seas leidnud endale häid töötajaid, tihtipeale võtame tudengeid praktikale Ida-Viru Kutsehariduskeskusest, hiljem kutsume neid ka tööle“.

Ettevõte on kasutanud ka töötukassa koolitustoetust ja plaanib seda tulevikus veelgi kasutada, sest kohe on neil tulemas suured muutused – suvel käivitatakse uut ja innovaatilist tootmisliini, millega hakatakse tootma mööblit, mis ei vaja kokkupanemisel furnituuri ja tööriistu. See tähendab, et otsitakse praegu aktiivselt operaatoreid, keda tuleb kindlasti õpetada uuel pingil töötama.

Täpsemad tingimused palgatoetuse taotlemiseks leiate töötukassa kodulehelt. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields