Avaleht

Töötukassa pakub nõustamist ja koolitust erivajadustega inimeste palkamisel

Praegu ühiskonnas tehtavatest muudatustest on üks olulisemaid töövõimereform. Olen viimased 14 aastat töötanud paljude projektidega mitmes erivajadustega inimeste organisatsioonis ning mul on puudega inimesena üle 40 aasta isiklikku kogemust, seetõttu on mul väga hea meel, et nüüd on märgatud vajadust midagi muuta, kirjutab Eesti Töötukassa Tööandjate teenuste peaspetsialist Külliki Bode.

Aastate jooksul on läbi viidud hulganisti tööhõivet edendavaid projekte, mis on aidanud erivajadustega inimesi tööle, kuid nende mõju on olnud üürike. Projektid ei ole jätkusuutlikud, kui puuduvad tõhusad tugisüsteemid, mis toetavad vähenenud töövõimega inimesi enne tööle asumist, töötamisel või ka uue töö leidmisel. Ära ei tohi unustada tööandjaid, ilma nende valmisolekuta ei ole võimalik erivajadustega ja puudega inimesi tööle rakendada.

Tööandjad on valmis palkama erivajadustega inimesi

Tööandjad, kes seni on tööle võtnud puudega või tervisest tingitud erivajadustega inimesi, on tunnistanud, et nad on teinud seda peamiselt kahel põhjusel. Üks põhjus on vajadus täiendava tööjõu järele, mis tähendab seda, et tööandja on märganud puudega inimesi kui head tööjõuressurssi. Teisalt ei ole harvad juhused, kus tööandjal on tugev sotsiaalne vastutustunne ning ta soovib tööturule aidata puudega ja erivajadustega inimesi. Kindlasti tuleb tunnustada tööandjaid, kes on juba kohandanud töökeskkonda või loonud erivajadustega inimestele eritingimused, neid asjatundlikult toetanud ja juhendanud. Paljudel tööandjatel aga ei ole teadmisi, kuidas erivajadustega inimesi nii toetada, et nende töötulemused oleksid optimaalsed, tervis püsiks stabiilne ega halveneks ning kolleegid oleksid mõistvad ja abivalmid.

Tööandjaid nõustades olen märganud, et järjest rohkem on juhte, kes ei ole varem erivajadustega inimesi tööle võtnud, kuid plaanivad seda teha lähitulevikus. Sellised tööandjad vajavad nõu ja tuge, et värbamis- ja tööprotsessid oleksid võimalikult sujuvad. Näiteks ühe ettevõtte personalitöötaja, kes soovis tööle võtta kurdi inimese, küsis minult, kas viipekeeletõlk peab tõepoolest igal tööpäeval kaheksa tundi töötaja kõrval olema. Kuuldes vastuseks, et viipekeeletõlki on vaja tööle asumisel, näiteks tööintervjuu hõlpsamaks läbiviimiseks või tööülesannete selgitamiseks, tööandja murekoorem vähenes oluliselt.

Teises asutuses sõlmiti tööleping ratastoolis inimesega ja tema järgi kohandati töökoht, kuid siis selgus, et peaukseni viiv kaldtee ei ole õige kaldenurgaga ning iga päev peab keegi töökaaslastest teda uksest sisse ja välja aitama. Kolleegidele oli see mõistagi lisakoormus ja tekitas mõningat pahameelt. Lahenduseks oli töötukassa teenusena tugiisiku leidmine kollektiivi seast, kes iga päev abistab ratastoolis töötajat töökohale jõudmisel ja sealt lahkumisel. Tegelikult soovivad nii kurt kui ka ratastoolis inimene olla võimalikult iseseisvad ning teha oma tööd sama hästi kui teised. Vahel on tööprotsesside sujuvamaks muutmiseks vaja vaid väikest abi ja mõistvat suhtumist, sageli aga ei oska tööandja esmapilgul keerulisena tunduvale olukorrale lihtsaid lahendusi pakkuda.

Nõu annavad pikaajalise kogemusega inimesed

Tööandjate nõustamise ja koolitamise teenuse vajalikkust on tõstatanud korduvalt puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. Töövõimereformi käivitudes on töötukassa selle ülesande enda peale võtnud ning alates 2016. aastast pakume tööandjatele nõustamisi, grupinõustamisi ja koolitusi, mille raames parandatakse tööandjate teadlikkust ja soovitatakse praktilisi tegevusi vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamiseks ning tööl püsimiseks. Teemade ring, mida selle teenuse raames saab käsitleda, on väga lai, hõlmates erivajadustega inimeste spetsiifikat, värbamist, töökoha, tööaja ja tööülesannete kohandamist ning kolleegide ja klientide nõustamist.

Kõige olulisem selle teenuse juures on see, et nõustamist ja koolitamist viivad läbi spetsialistid puudega ja erivajadustega inimeste organisatsioonidest. Koostöös tööandjaga leiame just temale sobiva nõustamise või koolituse viisi ning otsime kõige asjatundlikumad nõustajad või koolitajad. Näiteks soovib tööandja põhjalikku koolitust, mis on nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja vaimupuue ning psüühikahäire, kuidas sellise diagnoosiga inimest värvata ja töötamisel toetada. Töötukassa leiab sel juhul koolitajateks inimesed, kellel on pikaajalised kogemused, kes on ise puudega või erivajadustega inimene või kellel on konkreetse sihtrühmaga pikaajaline kogemus.

Nõustamistel on sageli arvatud, et vähenenud töövõimega inimene on kindlasti kas ratastoolis või vaimupuudega ning vajab iga päev enda kõrvale toeks teist inimest. Muretsetakse ka selle pärast, kas vähenenud töövõimega inimene võib töötada täiskoormusega. Tegelikult sisenevad avatud tööturule peamiselt ikka need inimesed, kes on suutelised oma tööülesandeid iseseisvalt täitma, ning töötukassa teenustega on võimalik täiendada inimese puuduolevaid oskusi-teadmisi või kompenseerida tööandjale lisakulud.

Kui puudega või erivajadustega töötaja suudab teha tööd täiskoormusega ja ka töötervishoiuarst on seda lubanud, siis ei pea tööandja muretsema vähenenud töövõimega inimese täisajaga töötamise pärast. Kui aga töötaja ei suuda täistööajaga töötada, siis saab töötukassa anda nõu, kuidas töötajat osakoormusega rakendada. Üht ettevõtet külastades selgus, et töötajal on tervise halvenemise tõttu oht töökoht kaotada, sest ta ei jaksa tööriista käes hoida. Lahenduseks oli töötukassa teenusena töötamiseks vajaliku abivahendi soetamine. Teine ettevõte, kes plaanis tööle võtta kuulmispuudega inimesi, tundis muret, kuidas selgitada kurdile inimesele tööülesandeid ning kas kurdi töötamine on sellel töökohal võimalik. Nõustamise tulemusena on ettevõte kuulmispuudega töötajate suhtes väga positiivselt meelestatud ning on heameelega nõus neid lähiajal palkama.

Kõik tööandjad, kes soovivad nõustamist või koolitust erivajadustega inimeste värbamisest ja töötamisest, on oodatud ühendust võtma oma maakonna tööandjate konsultandiga. Tööandjate konsultantide loetelu on kättesaadav: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjate-konsultantide-kontaktid.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields