Avaleht

Tootja kogemus: tungiv vajadus sundis töötajate digioskusi arendama

Ehitusmaterjalide tootmisega tegelevas ASis Talot viidi hiljuti DigiABC projekti raames läbi digioskuste koolitused, mis andsid vajalikke teadmisi kõigile töötajatele. Koolituse kasuks otsustas ettevõte seetõttu, et osa töötajaid, eriti vanemaealisi, tundsid end arvutiga töötades ebakindlalt.

Rahvastiku vananedes ning tööjõupuuduse kasvades panustab üha enam Eesti ettevõtteid vanemaealiste töötajate oskuste arendamisse ning kaasajastamisse. Erilisse fookusesse on võetud vanemaealiste töötajate digioskuste arendamine.

Eelmisel aastal oli Statistikaameti andmetel Eesti vanemaealiste (50–74-aastased) tööhõive määr 57% ning kõikide eelduste kohaselt kasvab see number ka käesoleval aastal. Samal ajal on aga tehnoloogia kiire areng muutnud paljude töökohtade olemust, seades suurema fookuse tööle arvutiga. Kuna vanemaealiste töötajate seas on tihtilugu digioskused tagasihoidlikud, panustavad ettevõtted üha enam nende koolitamisse. Läbi koolituste saavad ettevõtted endale vajalike oskustega ning kõrgelt motiveeritud töötajad, kes annavad neile võrreldes passiivsete ettevõtetega konkurentsieelise.

Ehitusmaterjalide tootja kasvatas töötajate efektiivsust 

Üheks taoliseks edulooks on AS Taloti näide. Ehitusmaterjalide tootmisega tegelevas ettevõttes viidi hiljuti IT Koolituse poolt pakutava DigiABC projekti raames läbi digioskuste koolitused, mis andsid vajalikke teadmisi kõigile töötajatele. Taloti juristi Maire Toombergi sõnul oli vajadus digioskuste arendamise järele tungiv.

„Koolituse kasuks otsustasime eelkõige seetõttu, et osa meie töötajaid, eriti vanemaealisi, tundsid end arvutiga töötades ebakindlalt. Kõik on küll mingil määral arvutitega kokku puutunud, aga enamjaolt kasutatakse neid väga piiratud, etteantud ja -näidatud ülesannete täitmiseks, näiteks andmete sisestamine eelloodud tabelisse või e-posti lugemine. Selline oskuste tase oleks pikemaajaliselt hakanud pärssima edasist arengut. Samas, tänapäevane töölaad ja info kiire töötlemise vajadus nõuavad töötajatelt järjest enam arvutialast haritust. DigiABC koolituse läbimine on suurendanud nii meie töötajate efektiivsust, avardanud silmaringi kui ka tõstnud nende konkurentsivõimet tööturul,“ sõnas Toomberg.

Lisaks hindasid Taloti töötajad Toombergi sõnul DigiABC koolitajate juures võimet edastada esmapilgul keerulisi teemasid kergelt mõistetavana. „Erinevalt paljudest digioskuste koolitajatest oskas DigiABC hoida terve koolituse protsessi, alates esimesest kontaktist kuni koolituse lõppemiseni, kliendile väga lihtsa ja arusaadavana.  Koolitusel osalenud töötajad kiitsid väga koolitaja heatahtlikku suhtumist, kannatlikkust ning oskust selgitada keerukaid toiminguid lihtsas keeles, mis on märk professionaalsusest. Nad said kõikidele oma küsimustele vastused ning hindasid koolitaja poolt toodud näiteid väga elulisteks. Väga suur pluss oli kindlasti see, et puudus keelebarjäär – koolitus oli venekeelne ning info vene emakeelega töötajate poolt kordades kiiremini ja kergemini omastatav,“ toonitas Toomberg.

DigiABC näol on tegemist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning IT Koolituse koostööl alustatud projektiga, mille eesmärk on pakkuda tasuta digioskuste koolitusi kõigile tööstusettevõtete töötajatele. DigiABC projekti tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Loe DigiABC koolituse kohta SIIT.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields