Avaleht

Töötajatesse investeerimine – Töötukassa pakub tööandjatele koolitustoetust oma töötajate koolitamiseks

Sobivate oskustega tööjõu puudumine jooksutab nii mõnegi tööandja „kõvaketta“ kokku. Abiks saavad tulla Töötukassa tööandjate konsultandid, kelle ülesandeks on tööandjaid igakülgselt toetada ja oma piirkonna tööelu edendada. Töötukassa teenused on tööandjale tasuta.

Kuidas leida oskustega töötaja?

Töötajate leidmiseks on mitmeid võimalusi, kõige lihtsam on panna töökuulutus töötukassa portaali. Tööpakkumise sisestamise käigus näeb tööandja kohe ka seda, kui palju on tema tööpakkumisele töötukassa andmebaasis sobivaid kandidaate. Töötukassa andmebaasis on üle 30 000 inimese CV. Pärast tööpakkumise kinnitamist saab tööandja e-töötukassa kaudu tutvuda sobivate isikute CV-dega ning soovi korral inimesi ka ise kandideerima kutsuda.

Kui sobivate oskustega töötajaid siiski ei leita, siis tuleks mõelda, kuidas sellised inimesed ise ettevõtte vajadustele vastavalt välja koolitada. Töötukassa toetab koolitustoetuse kaudu töötajate värbamist ametitesse, mis lähiaastatel on kasvava tähtsusega ning kus sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Koolitustoetust saavad taotleda tööandjad, kes on sellistele ametitele töötukassa portaalis tööpakkumise avaldamisega töötajaid otsinud, kuid pole siiski vajalike oskustega inimesi leidnud. Toetatavate ametite loetelu leiate töötukassa portaalist https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tootajate-varbamiseks.

Kui palju ja kuidas?

Töötukassa toetab väljaõpet, mille puhul tuleb töötajat koolitada vähemalt 80 akadeemilise tunni ulatuses. Koolitused peavad toimuma ühe aasta jooksul.

Töötukassa kompenseerib tööandjale töötajate koolituskulu, palgakulu koolitusel osaletud aja eest (tunnitöötasu alammääras) ning hüvitab töötaja koolitusel osalemisega tööandjale tekkinud sõidukulud. Ühe töötaja kohta üldjuhul kuni 50% eelpool nimetatud kuludest, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot. Üle 50-aastaste, erialase hariduseta, vähese eesti keele oskuse või terviseprobleemidega töötajate koolitamisel hüvitatakse kuni 80% kuludest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot töötaja kohta. Kui uus töötaja leitakse töötukassa kaudu registreeritud töötute seast, hüvitatakse aga 100% koolitusega seotud kuludest, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot töötaja kohta.

Töötajaga tuleb sõlmida tähtajatu või vähemalt kuuekuuline tööleping. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne töötaja tööle asumist ja enne koolituse algust, piisab ka ühest päevast enne koolitust. Otsus toetuse saamise kohta tuleb üldjuhul 3-4 nädala jooksul. Esialgu kannab tööandja kõik koolitusega seotud kulud ise. Koolitustoetust makstakse tööandjale kuluaruande alusel.

Alustavale ettevõttele on igasugune abi ja toetus väga oluline

Üks ettevõte, kes on töötukassa võimalusi kasutanud, on Pärnus tegutsev vineeritehas Metsä Wood Eesti AS. Ettevõte kuulub Soome rahvusvahelisse kontserni Metsä Group ning ettevalmistused uue tehase avamiseks Pärnusse algasid juba 2016. a. Vineeritehas on värvanud aastaga üle 100 tubli töötaja, mis on Pärnu suuruses linnas oluline saavutus.

Kuna tegemist on spetsiifilise tootmisprotsessiga, on uute töötajate koolitamine väga oluline. Töötaja peab lisaks oma tootmisliinile tundma protsessi tervikuna, mistõttu viib ettevõte kõigile töötajatele läbi põhjaliku teoreetilise vineeritootmise kursuse. Tegemist on suure investeeringuga töötajatesse ning Eestist selleks sobivat koolitajat leida oli väga keeruline. Seetõttu alustati koostööd rahvusvahelise vineeriseadmete tipptootjaga Raute Corporation, kellel on pikaajaline koolitamise kogemus.

Metsä Wood Eesti AS-i personalijuht Merite Liidemaa-Pärn soovitab kõikidele tööandjatele, kes töötajaid otsivad, leida aeg ja võimalus süveneda töötukassa võimalustesse. „Kui alguses võib tunduda ettevõtmine aeganõudev ja keeruline, siis tegelikult sai koos töötukassaga jagu igast murest ja vajalikud dokumendid esitatud,“ räägib ta ja julgustab ka teisi tööandjaid: „Võita on väga palju! Usume ja loodame, et meie koostöö jätkub ka edaspidi sama hästi. Oleme töötukassale ja selle meeskonnale väga tänulikud!“

Täisvõimsus saavutatakse tehases aastaks 2020 ja selleks ajaks on töötajate pere kasvanud paarisajani.


Metsä Wood Eesti AS 

Lisainfo:

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields