Avaleht

Tööohutus ja töötervishoid – praktilised suunised tööandjatele

Euroopa Komisjon on välja tulnud teatisega „Ohutumad ja tervislikumad töötingimused meile kõigile – ELi tööohutuse ja töötervishoiu poliitika ajakohastamine“ ja teatisele lisatud praktilise juhendiga „Tööohutus ja töötervishoid puudutab meid kõiki: praktilised suunised tööandjatele“.

Juhend on käepärane ja lihtsasti mõistetav dokument, milles selgitatakse, et töötervishoiu ja tööohutuse meetmete kohaldamine on lihtne ja mõistlik ning see on osa üldisest ärijuhtimisest. Tööandjate jaoks sisaldab juhend praktilisi nõuandeid riskide hindamise, ennetusmeetmete ja koolituste kohta. Dokumendis on soovitused konkreetsete, näiteks stressi või ergonoomikaga seotud riskide haldamiseks.

Juhendis osutatakse, et riskide hindamisel tuleb võtta arvesse tööalaseid nõudmisi ning töötajate võimeid ja tervislikku seisundit, lisaks juhitakse tähelepanu vajadusele võtta arvesse eripärasid, mis on seotud vanuse, soo ja muude demograafiliste näitajatega.

Eestikeelne juhend on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=et&pubId=7960&furtherPubs=yes 

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields