Avaleht

Tööandjate olulisemate ettepanekute esinemine erakondade programmides

 1. Pärast 27 iseseisvusaastat on aeg minna üle ühtsele Eesti koolile, mitte pidada ülal rööpseid eri keeltes koolisüsteeme.
  • Selgelt sees: Reform, Eesti 200, Sotsid, Isamaa, EKRE
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte (eestikeelse hariduse saamise vabatahtlike võimaluste suurendamine): Kesk
  • Puudu või kahjulik: Rohelised, Vabaerakond
 2. Leppida erakonnaüleselt kokku, et riik suurendab teadus- ja arendustegevuse rahastamist kolme aasta jooksul 1%-ni SKT-st ning edaspidi hoiab seda taset. Lisanduv raha suunata ainult neisse valdkondadesse, mis toetavad eelkõige Eesti majanduse ja ühiskonna arengut.
  • Selgelt sees: Reform, Sotsid, Eesti 200, Kesk, Isamaa
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte: Rohelised, Vabaerakond
  • Puudu või kahjulik: EKRE
 3. Panustada ressursside oskusliku kasutamise nimel teaduskoolkondade loomisse ja arendamisse, sest Eesti varasid tuleb uurida ja kasutada uuenduslikult ja säästlikult.
  • Selgelt sees: Reform, Eesti 200, Sotsid, Kesk
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte: Vabaerakond, Isamaa
  • Puudu või kahjulik: EKRE, Rohelised
 4. Tõsta õpetajate palgad nelja aastaga vähemalt 1,5-kordseks Eesti keskmise palgaga võrreldes.
  • Selgelt sees: Reform, Sotsid, Eesti 200, Kesk
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte: Isamaa, Vabaerakond, Rohelised
  • Puudu või kahjulik: EKRE
 5. Kaotada spetsialistide (keskmisest kõrgemat palka saavate töötajate) sisserände piirarv, et soodustada nende Eestis ametlikult töötamist. Kujundada Eestist talentide tõmbekeskus.
  • Selgelt sees: Reform, Eesti 200, Vabaerakond
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte: Sotsid
  • Puudu või kahjulik: EKRE, Isamaa, Rohelised, Kesk
 6. Suurendada valitsusasutuste ja omavalitsuste õiguseid teha investeeringuid meelitavaid otsuseid. Konkreetsed otsused selleks, et suurendada investeeringuid.
  • Selgelt sees: Isamaa, Reform, Sotsid, Eesti 200, Vabaerakond
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte: Kesk, Rohelised, EKRE
  • Puudu või kahjulik: –
 7. Leppida kokku riigireformi pikaajalisemas sisus, eesmärkides ja ajakavas. Vähendada avaliku sektori poolt pakutavate teenuste hulka ning selle kaudu avaliku sektori töötajate arvu kümne aasta jooksul vähemalt 3000 inimese võrra aastas.
  • Selgelt sees: Reform, Eesti 200, Isamaa
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte (nt halduskoormuse vähendamine): Sotsid, vabaerakond, Kesk
  • Puudu või kahjulik: EKRE, rohelised
 8. Rahvusvahelised raudtee-, maantee- ja tunneliühendused, sh peame investeerima rahvusvaheliste lennuühenduste parandamisse.
  • Selgelt sees: Reform, Eesti 200, Sotsid, Kesk
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte (nt Riia raudtee): Isamaa, EKRE ja Rohelised
  • Puudu või kahjulik: Vabaerakond
 9. Maksurahu – Teha konkreetsed vigade parandused ja seejärel analüüsida, kas Eesti maksusüsteem vajab suuri ja ulatuslikke muutusi või mitte. Maksukoormust ei tohi tõsta.
  • Selgelt sees: Reform, Eesti 200, Isamaa
  • Osaliselt toetav alternatiivne lahendus või põhimõte (nt maksukoormus ei tõuse): Sotsid, vabaerakond
  • Puudu või kahjulik: Rohelised, EKRE, Kesk

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields