Avaleht

Tööandjate seisukohad Euroopa roheleppe osas

Saatsime Keskkonnaministeeriumisse arvamusavalduse Euroopa roheleppele. Leiame, et rohepöörde õnnestumiseks ja sellest Eesti majanduse konkurentsieelise tekitamiseks, peaks seda toetama igati juba läbi töötatud Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 (vaatega 2050).

Sellest energia- ja kliimakavast peab sisuliselt kujunema uus Eesti majanduskasvu strateegia ja mis arvestaks järgnevaid vaatenurki: 

  1. Kliimapoliitika fookuses peab olema konkurentsivõime tõstmine. Ilma konkurentsivõimeliste ettevõteteta me ei saavuta kliimaeesmärke inimeste heaolu kahjustamata. Seetõttu on oluline arvestada ka positsiooni võrreldes meie ettevõtetega konkureerivate regioonidega.

  2. Kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb tagada mõistlik üleminekuperiood, andes võimaluse ettevõtetel oma äristrateegiad ümber kujundada, arvestades nii muutunud keskkonda kui rahvusvahelist konkurentsi. Muutuste elluviimist tuleb riikidel nii sisuliselt kui rahaliselt toetada ja samal ajal tagada usaldusväärne, ennustatav ning ettevõtjasõbralik ettevõtluskeskkond, et toetada erasektori pikaajalisi investeeringuid.

  3. Euroopa roheleppe edukaks rakendamiseks tuleb valdkonna poliitikad viia uuendatud riiklik kliimakavaga REKK2030 (vaatega 2050) kooskõlla. Eelkõige on oluline fokusseerida hariduse ja innovatsiooni valdkonnale muutunud keskkonnas, et aidata tööjõuturule vajalike teadmiste, oskuste ja kogemustega inimesed.

Täispikka seisukohta saab lugeda siit

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields