Avaleht

Tööandjate keskliit ühines “Europe Unlocked” kampaaniaga

“Europe Unlocked” on organisatsioonide ühendus, kes seisab selle eest, et järgmise Euroopa Komisjoni ajal pöörataks ühtse turu konkurentsivõimele suuremat tähelepanu.

Tööandjate keskliit ühines Rootsi tööandjate algatatud kampaaniaga “Europe Unlocked”, mis ühendab erinevaid organisatsioone eesmärgiga tugevdada Euroopa majanduslikku ja konkurentsivõimelist positsiooni maailmas.

Järgmise aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste ja uue Euroopa Komisjoni ametissenimetamise eel on oluline kaardistada Euroopa institutsioonides olulised valdkonnad ning koostada vajalikud tegevuskavad, et uus Komisjon oleks varustatud vajaliku informatsiooniga.

Viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liit jäänud maha arenenud riikide keskmisest tootlikkuse kasvust ja majanduse maht jääv alla USA omale. Heaolu taastamiseks vajame strateegilist pööret.

“Europe Unlocked” kampaania peamine eesmärk on mõjutada järgmise Euroopa Komisjoni poliitilisi prioriteete nii, et need aitaksid kasvatada konkurentsivõimet läbi avatud ja konkurentsivõimeliste turgude. Samuti soovitakse, et Euroopa Komisjon mõistaks ettevõtete keskset rolli meie ajakriitiliste probleemide lahendamisel.

Tähelepanu vajavad teemad konkurentsivõime ja tootlikkuse suurendamiseks

  • Praeguse Euroopa Komisjoni ajal on mitmetes olulistes poliitikavaldkondades püütud saavutada suuremat Euroopa suveräänsust, mis on turumajanduse põhimõtteid kõrvale tõrjunud, kuna riiklik julgeolek on olnud kesksel kohal. Usume, et sellel on pikaajaline mõju tootlikkuse kasvule.
  • Konkurentsivõimeliste ja avatud turgude pooldajatena oleme mures, et see lükkab Euroopa kõrvale siseturu süvendamisest, uute ja väärtuslike kaubandussuhete loomisest ning lõppkokkuvõttes bloki konkurentsivõime suurendamisest.
  • Samal ajal on vastu võetud palju üksikasjalikumaid, ettekirjutusi sisaldavaid õigusakte, mille üle otsustatakse palju kiiremini. Ettevõtetel ei nähta tingimata keskset rolli meie aja pakiliste ühiskondlike probleemide lahendamisel ning seetõttu ei võeta nende seisukohti kvaliteeti ja sisu mõjutavas poliitikakujundamises nõuetekohaselt arvesse.
  • Euroopa narratiivi ümberkujundamine on vajalik, kui järgmine Komisjon tahab vältida selliste poliitiliste lähenemisviiside kahekordistamist, mis võivad lõppkokkuvõttes kahjustada pikaajalist majanduslikku konkurentsivõimet ja heaolu.

Rohkem infot leiad “Europe Unlocked” kodulehelt.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields