Avaleht

Tööandjate keskliit otsib tööandjate liiget Euroopa Komisjoni Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomiteesse

Teatavasti on Euroopa Liidus (EL) sotsiaalpartnerid kaasatud EL juhtimisse ning seetõttu osaleb ka Eesti Tööandjate Keskliit paljude üle-euroopaliste fondide ja Euroopa Komisjoni (EK) nõuande komiteede juhtimises. Sellega seoses otsib Keskliit tööandjate esindajat EK Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomiteesse, mida juhib järgnev määrus.

Nimetatud Nõuandekomitee vastutab komisjoni abistamise eest kõigi küsimuste läbivaatamisel, mis tekivad Euroopa Liidu toimimise lepingu ja vastavalt sellele võetud meetmete kohaldamisel töötajate liikumisvabaduse ja tööhõivega seotud küsimustes.

Nõuandekomitee ülesanne on eelkõige:

  • liikumisvabaduse ja tööhõivegaseotud probleemide läbivaatamine liikmesriikide riikliku inimressursside poliitika raames, et kooskõlastada liikmesriikide tööhõivepoliitikat liidu tasandil, aidates seega kaasa majanduse arengule ja tööturu tasakaalu parandamisele;
  • komisjoni taotlusel või omal algatusel üldiste või põhimõtteliste küsimuste kohta põhjendatud arvamuste esitamine eelkõige järgmistel teemadel: tööturu arengu kohta teabe vahetamine, töötajate liikumine liikmesriikide vahel, programmid ja meetmed kutsenõustamiseja kutseõppe arendamiseks, mis eeldatavalt edendavad liikumisvabadust ja tööhõivet, ning kõikvõimalik abi, sealhulgas sotsiaalabi ja töötajate elamispind, töötajateleja nende peredele.

Nõuandekomiteesse kuulub kuus liiget igast liikmesriigist, kellest kaks esindavad valitsust, kaks ametiühinguid ja kakstööandjateühinguid. Iga kategooria kohta nimetatakse asendusliige. Seega on antud nõuandekomitees Tööandjate keskliidul 2 liiget ja 1 asendusliige. Liikmete ja asendusliikmete ametiaeg on kaks aastat ja neid saab ametisse tagasi nimetada. Nõuandekomitees osalemise kulud kaetakse.

Nõuandekomitee kohtub 2 korda aastas (aprillis ja novembris), Brüsselis. Järgmine kohtumine toimub 26.04.2019.

Lähem info nõuandekomitee kohta saadaval siin: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1029&langId=en

Kandideerimishuvist, palume teavitada Keskliidu rahvusvaheliste suhete juhti – Eve Päärendsoni (eve@employers.ee, +37250545709) hiljemalt 25. jaanuariks 2019.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields