Avaleht

Fermi Energia juht: energeetikas on murrangulised ajad, mil tuleb teha suure mõjuga otsuseid

Tööandjate Keskliiduga liitus ettevõtte Fermi Energia. Arutlesime ettevõtte juhi Kalev Kallametsaga, kuidas läheb ning millisena näevad nad meie tänast majanduskeskkonda. Loomulikult uurisime ka seda, kuidas Tööandjate Keskliitu kuulumine nende ettevõtmisi toetab.

Mis teeb praegusel hetkel ettevõtjale Eestis rõõmu, mis tuska ning millised on ootused majanduskeskkonnale?

Kalev Kallamets. Foto: Fermi Energia, erakogu.

„Eesti on Euroopa Liidu liikmena seadnud väga konkreetsed eesmärgid süsinikuneutraalsuseni jõudmiseks ja seeläbi kliimamuutuste pidurdamiseks – praktikas tähendab see igale energiaettevõttele murrangulist aega, kus tuleb teha suure mõjuga ja kaugeleulatuvaid otsuseid. Väga oluline on, et poliitikakujundajad juhinduksid reaalsetest ja tõenduspõhistest andmetest ning omaksid ülevaadet sellest, mis on energeetikas realistlik ning mis mitte. Illusioonidest energiat ei saa,“ üteb Fermi Energia juht Kalev Kallamets.

„Valedele eeldustele rajatud majanduskeskkond läheb kokkuvõttes väga palju rohkem maksma ning seda hinda maksavad tarbijad nii kõrgema energiahinna kui konkurentsivõimetu energiatootmise dotatsioonide katteks minevate maksude kaudu. Kindlasti ei ole praegu õige koht ega aeg kurta, kuna kõige olulisemad otsused on veel ees – mis saab Eesti energia varustuskindlusest pärast Venemaa sünkroonalast lahkumist alates 2026 ja põlevkivielektrist loobumist alates 2030. Energeetikasektori mõistes on need tähtajad sisuliselt täna. Siin pole emotsioonideks aega, vaja on otsustada,“ sõnab ta.

Mis on teie valdkonna jaoks hetkel aktuaalsed teemad ja väljakutsed?
„Pigem on olnud väga positiivselt üllatav nii Eesti tööstussektori valmisolek ja juba ka kogemus tuumaenergia projektides kaasa lüüa, samuti Eesti noorte taiplikkus ja huvi tuumaenergeetika ja sellega seotud erialade vastu. Ka riigi poolelt on koostöö olnud konstruktiivne – riigi Tuumaenergia töörühm toimib professionaalselt ning ka selge poliitilise toega arvestades hiljutist avalikku arvamust 68% tuumaenergia kaalumise kasuks. Seega võib öelda, et praegu põhimõttelisi takistusi ettevõtte eesmärkide saavutamiseks ei ole. Paneme 2022. aastast alates veelgi enam rõhku väikereaktori elluviimise väga põhjalikule planeerimisele, et tuvastada võimalikult palju takistusi võimalikult vara,“ sõnab Kallamets.

Mis teemadega sooviksite ise keskliidus tegeleda?  
„Fermi Energia tugevus on energeetika ja kliimaneutraalsusse panustamine. Väga paljudele liidu liikmetele on energia kättesaadavus ja hind olulisteks sisenditeks äritegevuses ja selle pikaajalises planeerimises. Oleme seda varasemalt välja öelnud ning kinnitan uuesti: Fermi Energia on huvitatud kõigi elektritarbijatega sõlmima 10-15 aastaseid elektrimüügi lepinguid hinnaga 50-60€/MWh. Kindlasti oleme valmis osalema innovatsiooni ja energeetika teema töörühmades,“ ütleb Kalev Kallamets.

Fermi Energia arendab võimalusi uue põlvkonna väikereaktori kasutuselevõtuks Eestis, et tagada süsinikheitmeta ja taskukohane, ilmast sõltumatu elektritootmine. Rohkem infot ettevõtte kodulehel www.fermi.ee.

Foto: Fermi Energia

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields