Avaleht

Tööandjate ja ametiühingute ühised seisukohad koalitsiooni moodustajatele

Ametiühingute Keskliidu ja Tööandjate Keskliidu ühised seisukohad koalitsioonilepet sõlmivatele osapooltele

Arutanud Eesti ees seisvaid olulisi väljakutseid, esitavad allakirjutanud ühiselt oma ettepanekud  koalitsioonilepingut läbi rääkivatele osapooltele.

Sotsiaalpartnerite koostööks:

 1. Jätkame ja parandame kolmepoolse dialoogi kvaliteeti;
 2. Teeme koostööd Eesti ettevõtete juhtimiskvaliteedi parandamiseks sh kaasavate juhtimispraktikate rakendamisel;
 3. Panustame enam sotsiaalpartnerite võimekuse suurendamisse.

Majanduse arenguks on vaja:

 1. Toetada riiklikult majanduse digiteerimise ja automatiseerimise protsesse;
 2. Anda valitsusasutustele ja omavalitsustele suuremaid õigusi teha investeeringuid meelitavaid otsuseid. Tootlikkuse tõstmiseks on vaja enam investeerida innovatsiooni, hankides selleks ka välisinvesteeringuid;
 3. Et eksportida kõrge lisandväärtusega toodangut, teha koostööd teadus- ja arendustegevuse osas, kaasata tippspetsialiste üle maailma jne, eeldab tark töö Eestis avatud majandust. Selleks on vaja Eestisse ja Eestist välja lennuühendusi parandada;
 4. Leida tasakaal välistööjõu kaasamise küsimustes;
 5. Toetada teadust ja selle enamaks rakendamiseks Eesti tööstuses ja majanduses;
 6. Olla avatud maavarade täiendavale kasutuselevõtule ja teha selleks vajalikke investeeringud;
 7. Piirata õigusloome mahtu ja leida muid viise arengute edendamiseks. Kõik algatused tuleb sotsiaalpartneritega läbi rääkida ja eelnevalt kokku leppida.
 8. Kaasajastada riigi ja avalike institutsioonide struktuuri ja investeerida lahendustesse, mis tagaksid nende efektiivsema toimimise;
 9. Tõsta riigihangete kvaliteeti.

Töösuhete uuendamiseks tuleb:

 1. Jätkata läbirääkimisi töötajate turvatunde ja töösuhete paindlikkuse suurendamiseks;
 2. Pingutada jätkuvalt meie eakate, vähenenud töövõimega inimeste ja noorte tööturul osalemise suurendamiseks;
 3. Tõhustada eesti keelt mitte kõneleva elanikkonna kaasamise- ja integratsioonimeetmeid.

Hariduse edendamiseks tuleb:

 1. Pingutada selle nimel, et kutseõpe ei oleks hariduse omandamise tupiktee;
 2. Soodustada töökohapõhist õpet ja pakkuda noortele rohkem praktikavõimalusi;
 3. Hoida õppevormid ja koolituspakkumine võimalikult avatud ka täiskasvanud õppijatele;
 4. Hoolitseda ühiselt elukestva õppe laiema leviku eest;
 5. Laiendada kutsesüsteemi kasutamist ja panustada rohkem osaoskuste tunnustamisse;
 6. Lähtuda koolitustellimuse kujundamisel rohkem OSKA analüüsist ja tööandjate ekspertiisist;
 7. Propageerida üheskoos loodusteadusi ja inseneeriat;
 8. Tõsta järsult õpetajate palka ja õpetaja kutse mainet.

Tervise valdkonna edendamiseks tuleb:

 1. Saavutada sotsiaalpartnerite vahel kokkulepe töökeskkonna parandamiseks;
 2. Suurendada Tööinspektsiooni rahastamist ja tõsta võimekust;
 3. Lisada tööandjatele maksusoodustusi töötajate tervisekulude enamaks katmiseks;
 4. Parandada ettevõtetes psühho-sotsiaalset keskkonda parema informeerimise ja kaasamise abil.
 5. Jätkata haiguste ennetustegevusi, nende mahtu suurendades ja rakendades varase sekkumise loogikat;
 6. Toetada tervishoiu innovatsiooni.

Sotsiaalkindlustuse edendamiseks tuleb:

 1. Soodustada maksudega tööandjapensioni laiemat rakendamist;
 2. Analüüsida ja leppida kokku uus töötuskindlustuse viis, mis motiveeriks tööle naasmist, kuid samas pakkuks ka paremat kaitset.

Maksuvaldkonnas tuleb:

 1. Kehtestada maksurahu;
 2. Analüüsida ja avaliku arutelu abil valmistada ette kogu maksusüsteemi põhjalikum muutmine. Maksusüsteemi muutmiseks tuleb ühiskonnas saavutada laiapõhjaline konsensus.

Palume meie ettepanekutega koalitsioonilepingu sõlmimisel arvestada.

Toomas Tamsar
Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja                                            

Peep Peterson
Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatja

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields