Avaleht

Tööandjate initsatiivid ja saavutused aastal 2018

Initsiatiivid, mida Eesti Tööandjate Keskliit 2018. aastal enim mõjutas

Otsused ja plaanid, mille puhul tööandjatel õnnestus halvim ära hoida: 

 • Hoidsime ära Riigikogus kiirkorras äriseadustiku muutmise, mille eesmärk oleks olnud justkui väikeaktsionäride huvide kaitsmine, kuid mille kohta puudus mõjuanalüüs ning millega tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ei antud huvigruppidele aega;
 • 2018 jäi ära planeeritud diislikütuse-aktsiisitõus ja ka alkoholiaktsiisi tõsteti seni planeeritust aeglasemini.

Saavutused, milles Tööandjate mõju oli olulise kaaluga: 

 • Osalesime RiigireformiSihtasutuse nõukogu töös, mille tulemusena valmis riigireformi kontseptsioon;
 • Taastasime Ametiühingutega kolmepoolsete kohtumiste traditsiooni peaministri juures;
 • Meie initsiatiivil valmis mitu suuremat plaani andmehalduse ja halduskoormuse ratsionaliseerimiseks ning halduskoormuse piiramise jooksvaks kontrolliks (0-bürokraatia projekt). Tööbürokraatliketakistustevähendamiseks jätkub; 
 • Jätkus vanemapuhkuste süsteemi paindlikumaks muutmine;
 • Algatasime Valitsuses detailplaneeringute menetluslike tähtaegade lühendamise, mille tulemusel töötati välja seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus;
 • Meie mõju oli märkimisväärne pensionireformi läbiviimisel, millegapikendati pensioniiga vastavalt oodatavale elueale ja muudeti ennetähtaegseid pensione paindlikumaks;
 • Juhatuse liikmed said õiguse töötuskindlustushüvitisele, mille eest nad siiani tühja maksid, kui juhatuse liikme staatus äriregistris säilis;
 • Lisaks varem otsustatud elektriaktsiisile vähendati energiamahuka tarbimisega ettevõtetele ka maagaasi aktsiisi. Jätkame aktsiisimäärade vähendamise nõudmist;
 • Välismaalaste seadustesse viidi sisse leevendused, peamiselt lühiajalise töötamise ja tippspetsialistide osas.Töö välistööjõu piirangutega jätkub;
 • Riik tellis meie survel analüüsi, hindamaks sotsiaalmaksumiinimumi kaotamise vajadust ja võimalikke mõjusid.

Erinevad kommunikatsiooniprojektid: 

 • Käivitus tööjõutermomeeter – regulaarne monitooring, mis jälgib kvartaalselt tööjõu seisu ja muutusi;
 • Jätkus 2 aastat tagasi alustatud majandusspidomeetriregulaarnemonitooringjakajastamine meedias;
 • Viisime läbi mitmeid vähenenud töövõimega inimeste tööjõuturule kaasamise projekte, sh hackathone, strateegilisi ümarlaudu ning seminare. Kokku sai vähenenud töövõimega inimesi toetavatest tegevustest osa üle 10 000 inimese ja kümneid ettevõtteid;
 • Toimus tööandjate aastakonverents Tuulelohe lend 2018 alapealkirjaga „Kuidas me kestame?“
 • Avaldasime Tööandjate manifesti „AJAGA VÕIDU“.

Tööandjate Keskliit on Euroopa suurima ja mõjukaima ettevõtluskeskorganisatsiooni BusinessEurope ning rahvusvahelise tööandjate katusorganisatsiooni IOE liige. Oleme esindatud rahvusvahelises tööorganisatsioonis ILO, majanduskoostööorganisatsiooni OECD ettevõtlus- ja tööstuskomitees BIAC ning Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitees EESC, mis nõustab Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamenti. Eesti Tööandjate Keskliidu näeol on tegemist avalikes huvides tegutseva MTÜ-ga. 

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields