Avaleht

Tööandjate ettepanekud välismaalaste seaduse muudatusteks

Eesti tööandjad tunnetavad väga valusalt tööjõupuuduse probleemi, sh mitte ainult kõrgelt kvalifitseeritud, vaid ka lihtsamate töökohtade täitmisel. See on juba saanud takistuseks tootmise laienemisel või uute suuremahuliste tellimuste vastuvõtmisel, olemas on ka näited, kus tööstused on Eestis just tööjõupuudusele viidates oma tegevust oluliselt kokku tõmmanud või selle Eestist oluliselt välja viinud, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar siseminister Hanno Pevkruile.

Tööandjad tegid Siseministeeriumile ettepaneku muuta Välismaalaste seadust järgnevalt:

  1. Kaotada kõigis valdkondades nõue, et kolmandatest riikidest pärit töötaja palk ei tohi olla väiksem kui Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutis. Meie hinnangul piisaks, kui palgakriteerium on Eesti aasta keskmise palga suurune või vähemalt valdkonna keskmine.
  2. Valdkondades, kus on suur tööjõupuudus, kaotada ka valdkonna keskmise palga maksmise nõue.
  3. Oluliselt suurendada sisserände piirarvu.
  4. Kaaluda motivaatorite või soodustuste pakkumist tööandjatele, kes võtavad praktikale välistudengeid (nt juhendaja tasu osaline tasumine vms). Välismaalaste seadusega on küll loodud soodsad tingimused välistudengite Eestisse tööle jäämiseks, kuid reaalsus on see, et paljud välistudengid ei suuda leida isegi praktikakohta, mis seoks neid Eesti tööandjatega juba õpingute kestel.
  5.  See ei seondu küll otseselt välismaalaste seadusega, kuid probleemiks on ka liiga karmid nõuded eesti keele oskusele teatud ametikohtadel, kus eesti keele oskus ei ole tegelikult üldse vajalik või kus kliendid on valdavalt võõrkeelsed (ja eestikeelsete klientide teenindamiseks on olemas teine töötaja).

Lisaks eeltoodule juhib Eesti Tööandjate Keskliit tähelepanu, et aina rohkem tuleb pöörata tähelepanu välismaalaste integreerumise probleemidele. See hõlmab nii keeleõpet kui ka igapäevaseid küsimusi, nagu koolikohad, lasteaiad jm.

Kuna nii tööandjate vajadused kui ma muud maailmas toimuvad protsessid toovad ilmselt kaasa välismaalaste sisserände kasvu, peame seda olulisemaks sellest tulenevaid võimalikke probleeme ennetada.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields