Avaleht

Tööandjate ettepanekud ettevõtjatele ja töötajatele

Foto: Christopher Burns/Pexels

Viimaste aastate kriisid on näidanud, et rasketes oludes tulevad toime pigem need ettevõtted, kus on paigas kindel strateegia, mida regulaarselt nüüdisajastatakse, ning kus on olemas ka plaan, mil moel seda strateegiat erinevates majandustsüklites ellu viiakse.

Järgnevalt mõned soovitused Tööandjate Keskliidu liikmetelt ettevõtte konkurentsivõime ja toimepidevuse parandamiseks muutusterohkes majanduskeskkonnas:

 1. Koostage selge tegevuskava, kuidas kiirelt kasvavate sisendhindade ja tööjõukulude keskkonnas kaitsta oma konkurentsivõimet ning suurendada lisandväärtust. Seejuures jätkake julgelt digitaliseerimist, robotiseerimist ja automatiseerimist.
 2. Investeerige süsteemselt teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, et püsida pikaajaliselt konkurentsivõimelisena. See tähendab ka vajalike ekspertide värbamist ja oma töötajate haridusse panustamist. 
 3. Valmistuge aegsasti rohepöörde ja vastutustundliku ettevõtluse regulatsioonide ning majanduslike mõjudega kohanemiseks. Keskkonnateadlikkus, energiasääst ja ringmajanduse põhimõtted on uus normaalsus. 
 4. Tehke rohkem koostööd teiste ettevõtete, ettevõtlusorganisatsioonide ja teadusasutustega. Eesti ettevõtted on globaalses konkurentsis imepisikesed, mistõttu tuleb meie ees seisvate keeruliste katsumuste (rohepööre, innovatsioonipööre) ületamiseks oma ressursse ja teadmisi rohkem ühendada.   
 5. Panustage teadlikult oma organisatsiooni juhtimiskompetentsi tõstmisse. Vajaliku juhtimiskompetentsi puudumist peetakse uuringute järgi peamiseks Eesti ettevõtete kasvu takistavaks teguriks.
 6. Kohandage töökohti noortele, eakatele ja vähenenud töövõimega inimestele. See on vajalik tööjõukriisi leevendamiseks ja aitab inimestel tunda end ühiskonnas väärtuslikuna. 
 7. Toetage mitte-eestlaste ja välistööjõu lõimimist Eesti ellu nii palju kui võimalik, sest see vähendab ühiskonnas hirme ja suurendab tööjõuturul pakkumist. 
 8. Pakkuge töötajatele paindlikumaid töövõimalusi. Töötajate ootused on aastatega oluliselt muutunud ja konkurentsis püsimine nõuab paindlikkust ka tööandjatelt. 
 9. Panustage oma töötajate vaimsesse ja füüsilisse tervisesse sportimis­võimaluste, tervisekontrolli, tervist hoidvate töötingimuste ja võimaluse korral ravivõimaluste pakkumise kaudu. Töökeskkond peab olema turvaline ja tervist säästev. 
 10. Pakkuge oma ettevõtetes töökohapõhist õpet ja praktika läbimise võimalusi. See aitab leida tulevikuks parimaid töötajaid ja tugevdada sidet haridussüsteemiga. Hinnake kutsetunnistuste ja uute oskuste omandamist. 

Soovitused töötajaile parimat eneseteostust võimaldava töökoha leidmiseks

Olukorras, kus tööjõudu napib, on töötajatel suurepärane võimalus leida endale töökoht, kus nii organisatsioonikultuur, juhtimiskvaliteet kui ka töötasu vastavad ootustele. Samas baasoskuste ja -teadmistega nüüdisaegsel töökohal enam toime ei tule ning seetõttu on vaja anda oma panus enda arenguprogrammi elluviimisel. 

 1. Oskused ja teadmised vajavad pidevat nüüdisajastamist. Osalege regulaarselt täiendus- ja ümberõppes, sest ainult see aitab teil püsida tööturul pikaajaliselt konkurentsivõimelisena. Inimeste aktiivne tööelu on pikenemas ja pensioniiga tõuseb. Edukas olemine eeldab karjääri jooksul lakkamatut enesetäiendamist ja uute oskuste omandamist. 
 2. Teie tervis on teie kalleim vara, hoolitsege selle eest. Oma vaimse ja füüsilise tervise hoidmise, sealhulgas tööl ohutusnõuete täitmise eest vastutate ennekõike teie ise. Ärge häbenege vajadusel nõu või abi küsida. 
 3. Õppige tehnoloogiaga seotud erialasid. Kõik ei pea olema insenerid või IT-eksperdid, kuid digiteadmised ja tehnoloogia kasutamise oskused on juba praegu möödapääsmatud.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields