Avaleht

Tööandjad tutvusid Euroopa erinevate õpipoisiõppe mudelitega

Eesti Tööandjate Keskliit viis novembris läbi neli valdkondlikku õppereisi metalli- ja turvatehnikaettevõtete juurde Taani, Saksamaale, Soome ning Hispaaniasse. Õppereisidele kutsuti esindajad ettevõtetest ja kutsekoolidest, kes olid eelnevalt olnud valmis osalemavõi juba osalesid Innove poolt algatatud noorte õpipoisiõppesse kaasamise pilootprojektis.

Õppereiside pilte ja tagasisidet saab vaadata siit.

Kokkuvõttev video reisidest :

Soome 

Õppereis Soome keskendus metallivaldkonnas toimuvaga tutvumisele. Soomes on kutseõpe populaarne. Põhihariduse omandamise järel jätkab õpinguid kutsekoolis üle 40% õppuritest. Üldsuse seisukoht on kutsehariduse suhtes on samuti väga soosiv: üheksa kümnest soomlasest arvab, et kutseõpe pakub kvaliteetset tööelule orienteeritud õpet. 

Õpipoisiõppesse toimub aastaringne vastuvõtt ja õpet on võimalik kujundada väga paindlikult vastavalt individuaalsetele vajadustele. Umbteid ei ole – pärast VETi saab oma haridusteed kõrgkoolis jätkata

Esimene ja teine aasta õpitakse koolis, kolmandal aastal sõlmitakse õpipoisiõppe leping. Enam ei ole koolivaheaega ja praktikat võib sooritada või õpipoisiõppe lepingu sõlmida nt suvel 2-3 kuuks. Seejärel toimub eksam. Samas võib, kui osapooled seda soovivad õppija jätkata õpipoisina samas ettevõttes, võib ka minna järgmisse.

Taani 

Õppereis Taani toimus fookusega turvaettevõtete valdkonnale. Taanis viidi 2015. aastal läbi kutsehariduse reform, et tõsta kutseõppe populaarsust, seejuures võeti fookusesse töökohapõhine õpe. Valitsus ja sotsiaalpartnerid leppisid õpipoisiõppe kohtade pakkumise suurendamiseks kokku, et ettevõtted saavad õpipoiste koolitamise eest tasu (samas need, kes ise ei koolita, maksavad vastavalt oma töötajate arvule töökohapõhise õppe fondile tasu). Samas said kutsekoolid kohustuse suunata õppijaid õpipoisiõppesse. Suurt rõhku pannakse juhendajate koolitamisele.

 Turvatöötajaks on võimalik õppida läbides, kas 4-nädalase tasulise koolituse või 20-nädalase kursuse, kus õppija saab riigilt toetust.
 

Saksamaa 

Saksamaal on pikaajaliselt olnud kasutusel ettevõttepõhine duaalõpe, kus 70% õppest toimub töökohal ja 30% kutseõppeasutuses. Sellises õppevormis osaleb praktiliselt iga viies ettevõte. Enim on õppijaid tööstus ja kaubanduses, ühed populaarsemad erialad on mootorsõiduki mehhatroonikuja tööstuse mehhaaniku erialad.

Ettevõtted kannavad töökohal koolitamise kulud ja maksvad õpipoisile kollektiivlepingus ettenähtud tasu, mis tõuseb iga koolitusaastaga. Õpipoisi tasu on keskmiselt 1/3 alustava oskustöötaja palgast.
 
Noored peavad kutseõpet heaks valikuks eelkõige, sest loodavad leida tööd (46%), pereliikmed ning sõbrad soovitavad (40%) või neil on huvi õpetavate ainete vastu (39%).
 

Hispaania 

Hispaanias on alates 2015. aastast püütud tugevdada kutsehariduses duaalõppe süsteemi. Rõhku pannakse hariduse kvaliteedile, kutseõpetajate ja töökohapoolsete juhendajate koolitamisele. Hispaanias on suure tähtsusega noorte tööhõive küsimus.

Madridis toimub töökohapõhine õpe järgnevalt: õppeaeg on kaks aastat, millest esimese aasta veedab õpilane koolis ja teise ettevõttes. Ettevõte on aasta pärast saabuvast õppijast teadlik ja jääb õppurit ootama. On juhuseid, kus õppija siiski ettevõttesse ei jõua, sest langevad koolist varem välja.

Teisel aastal toimub õppetöö ettevõttes, kusjuures 1x nädalas toimub suhtlus kooliga, et kuidas läinud on jms. Teise aasta lõpus läheb õppija mingiks ajaks veel kooli ja valmistub eksamiteks. Kui õpilane sooritab edukalt eksami, siis on võimalik, et tööandja teeb talle ettepaneku tööle asumiseks.
 
Töökohapõhine õpe Madridis toimub ainult noortele, st see ei ole täiskasvanud eelnevate töökogemustega inimeste jaoks. Nendele pakutakse erinevaid täienduskoolitusi.
 
 
Peale õppereise toimus kokkuvõttev seminar, kus reisidel osalejad ja teised õpipoisiõppest huvitunud said jagada kogemusi ning mõelda, kuidas Eestis õpipoisiõpet edasi viia. Mõtetena käisid läbi erinevad viisid õppe populariseerimiseks, efektiivsemaks muutmiseks ja sisulisemaks arendamiseks. 

Ettepanekuid, mille rühmad seminaril välja töötasid, saab lugeda siit

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields