Avaleht

Tööandjad: ootame äriühingu juhatuse liikmete õiguste kiiret taastamist

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul tuleks seadusemuudatus, millega taastatakse äriühingu juhatuse liikmele töötuks jäämise korral töötuskindlustushüvitis, vastu võtta kiirendatud korras.

“Oleme koos teiste ettevõtlusorganisatsioonidega korduvalt juhtinud tähelepanu, et tuleb lõpetada ebaõiglane olukord, kus töö kaotanud äriühingu juhatuse liikmel ei ole õigust töötukindlustushüvitisele. Sisuliselt on tegemist karistusega ettevõtjaks olemise eest, mis ei lähe kuidagi kokku valitsuse jutuga sellest, kuidas on vaja suurendada ühiskonnas ettevõtlikkust. Majandus saab kasvada ja üldine heaolu tõusta vaid erasektori ettevõtjate abil,” ütles Toomas Tamsar. “Nüüd, kus ka õiguskantsler on leidnud, et tegemist on rikkumisega, ootame, et seadusemuudatus võetaks vastu kiirendatud korras ning lõpetataks ettevõtjate õiguste rikkumine.”

Õiguskantsler Ülle Madise tegi Riigikogule ettepaneku tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Ettepanek puudutab äriühingu juhatuse liikmete õigust saada töö ja sissetuleku kaotuse korral töötuskindlustushüvitist. Nimelt leiab õiguskantsler, et kehtiv regulatsioon ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtte, ettevõtlusvabaduse ja omandipõhiõigusega.

Õiguskantsleri ettepanekuga Riigikogule saab tutvuda SIIN

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields