Avaleht

Tööandjad: majanduse elavdamise plaan lähtugu pikemaajalistest eesmärkidest

Eesti Tööandjate Keskliit osales valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ärijuhtidest, majandusteadlastest ja analüütikutest koosneva ekspertkogu töös, mille eesmärk oli valitsuse nõustamine majanduse taaskäivitamise küsimustes. 19. augustil tutvustati ekspertkomisjoni ettepanekuid valitsuse majandusarengu komisjonile ning 3. septembril esitatakse valitsuse kabinetinõupidamisel täpsemad tegevused ekspertide soovituste elluviimiseks. Tööandjaid esindasid ekspertkomisjonis Tööandjate Keskliidu volikogu juht Kai Realo ning volikogu liikmed Ivo Suursoo ja Enn Veskimägi.

„Ekspertkogu soovitused tõukuvad küll koroonapandeemiast põhjustatud majanduskriisist, kuid on suunatud mitte ainult lühiajalistele, vaid ka pikemaajaliste plaanide väljatöötamisele,“ toonitas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo, kes oli üks töörühma kaasatud ekspertidest.

„Tööandjate jaoks on oluline, et riik toetab töökohtade loomist ja majanduse elavdamist mitte ainult kriisiaegsel taastumisel vaid, et sellega arvestatakse tegevuste planeerimisel pikas vaates, mida oleme korduvalt toonitanud ka Tööandjate Manifestis,“ sõnas Realo.

Tööandjate Keskliidu volikogu esinaise sõnul on oluline, et ka need konkreetsed ettepanekud, mille ekspertkogu liikmed kohtumiste käigus esitasid, ei jääks sahtlisse tolmu koguma, vaid leiaksid kasutust valitsuse erikomisjonide ja ministeeriumite tegevusplaanide koostamisel.

„Stabiilne ning liigsete piiranguteta ettevõtluskeskkond on see, mis meie majandust aitab. Kui on tagatud piiride avatus, inimeste ja kaupade vaba liikumine, mille üheks eelduseks on ka lennuliikluse säilitamine, soodustab see nii siseriiklikku kui rahvusvahelist nõudlust ning toetab meie majandust tervikuna,“ sõnas Kai Realo.

Üks võimalus selleks on toetada senisest mahukamalt teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni, digitaliseerimist ning investeeringuid rohetehnoloogiatesse. Samuti tuleb kasvatada EAS-i ja KredExi võimekust ettevõtete toetamisel ning vaadata üle senised toetustingimused. Majanduse elavdamiseks on vaja tervikuna kiirendada ja kasvatada riiklikke investeeringuid.

„Tööhõive suurendamiseks tuleks jätkata töösuhete paindlikumaks muutmist. Töökoha kaotanud inimeste jaoks on oluline, et riik toetaks nende ümberõpet ja aitaks neil suunduda kõrgemat lisandväärtust loovatele töökohtadele. Ka on õigustatud Eesti inimeste ja ettevõtjate ootus, et ka avalik sektor muutuks efektiivsemaks ning riigireformiga jätkatakse,“ sõnas ta. „Samuti on oluline, et riik vähendaks statistika kogumisega seotud bürokraatiat ja parandaks kogutava info kvaliteeti,“ ütles Realo.

„Kahtlemata olid ekspertkogu arutelud huvitavad ning riigi poolt mõistlik samm majanduseksperte kaasata,“ kinnitas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine. „Niivõrd laiapõhjalise ekspertkogu puhul, kuhu kuuluvad nii teadlased, ettevõtjad kui ka muude valdkondade esindajad, on ühise seisukoha kokkusaamine korralik väljakutse. Siiski saavutasime üsna kiirelt konsensuse peamistes tegevussuunistes, mis antud hetkel oligi eesmärk,“ toonitas ta.

Majanduse elavdamise seisukohad tervikuna on leitavad siit

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields