Avaleht

Tööandjad leppisid riigiga kokku haiguspäevade hüvitamise põhimõtted järgmiseks kaheks aastaks

Eesti Tööandjate Keskliit ja Sotsiaalministeerium jõudsid 3. novembril kokkuleppele, millega muudetakse haigushüvitise maksmise korda selliselt, et hüvitist hakatakse inimestele maksma alates teisest päevast. Tööandjate poolne kompromisslahendus on küll ajutiselt sõlmitud, aga süsteemi muutmise edasine käik sõltub poliitilisest kokkuleppest Vabariigi Valitsuses. 

„Kuna hüvitiste korra muutmine on eelkõige vajalik selleks, et koroonaviirusest põhjustatud riske vähendada, siis tegime ettepaneku kehtestada uus kord ajutiselt kaheks aastaks, “ ütles Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Tema hinnangul on kaks aastat piisav aeg, et hinnata muudatuse majanduslikke mõjusid tööandjatele ja haigekassale ning analüüsida töötajate tervisekäitumise muutusi.

Kokkulepe on küll sõlmitud, kuid tööandjad ootavad riigilt veel ametlikke täpsustusi selle kohta, milliseks kujunevad riigipoolsed kulud ja mis allikatest need kaetakse. „Me jätkuvalt soovime näha eelnõu lõppteksti ja lahtikirjutatud mõjuanalüüse, et arvutused ja metoodika üle vaadata,” toonitas Tööandjate Keskliidu tegevjuht.

Järgmine samm on eelnõu valmiskirjutamine sotsiaalministeeriumi poolt ning selle saatmine kooskõlastusringile. Kõige varasemalt võiks muudatus kehtima hakata uuest aastast. Seda aga eeldusel, kui ei teki uusi probleeme.

„Muudatusega kaasnevad ka kulud ja valitsus peab andma vastuse, kas on vaja muuta ka Riigikogu menetluses olevat 2021. aasta riigieelarveseadust,” selgitas Tööandjate Keskliidu juht.

Praegu kehtiva seaduse kohaselt hüvitavad tööandjad inimese 4-8 haiguspäeva ja sealt edasi Eesti Haigekassa. Praegu kehtiva seaduse kohaselt hüvitavad tööandjad inimese 4-8nda haiguspäeva ja sealt edasi Eesti Haigekassa. Uue plaani järgi hüvitaks 2-5nda päeva tööandja ja sealt edasi Eesti Haigekassa.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields