Avaleht

Tööandjad: konkurentsidirektiivi ei saa üle võtta põhiseaduse vastaselt

Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas juhtis peaministrile ja valitsuse liikmetele saadetud kirjas tähelepanu, et tööandjad toetavad konkurentsidirektiivi kiiret ülevõtmist ja tõhusat konkurentsijärelevalvet, aga see ei saa toimuda põhiseaduslike printsiipide eiramise arvelt, vaid peaks toimuma nendega kooskõlas. Foto: Unsplash
Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas tuletas peaministrile ja valitsuse liikmetele saadetud kirjas meelde, et konkurentsidirektiivi saaks kiiresti ja hõlpsalt üle võtta väärteomenetluses, millega ei kaasneks praeguse eelnõuga sarnaseid probleeme. Foto: Unsplash

Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas juhtis peaministrile ja valitsuse liikmetele saadetud kirjas tähelepanu, et tööandjad toetavad konkurentsidirektiivi kiiret ülevõtmist ja tõhusat konkurentsijärelevalvet, aga see ei saa toimuda põhiseaduslike printsiipide eiramise arvelt, vaid peaks toimuma nendega kooskõlas.

12. veebruaril avaldas Justiitsministeerium konkurentsiseaduse muutmise eelnõu uue versiooni ja Tööandjate Keskliit on huvirühmana olnud kaasatud eelnõu eelmise versiooni koostamisel.

“Kahjuks ei ole meie ettepanekuid suurel määral arvestatud. Justiitsministeerium on endiselt jäänud haldusmenetluse juurde, mis ei taga konkurentsijärelevalve kaasuste menetlemisel õigusriigile kohaseid menetlusgarantiisid. Paljud õiguseksperdid on öelnud, et see võib olla põhiseadusega vastuolus,” selgitas Aas. Keskliit osales ja kohtus ka sel teemal majandus- ja kommunikatsiooniminister Tiit Riisaloga.

Eesti ettevõtjate seisukohalt on oluline, et leitaks tasakaalustatud ja põhiseadusega kooskõlas olev lahendus, arvestades sealjuures sõltumatute ekspertide ja huvirühmade seisukohtadega. 

Konkurentsidirektiiv tulnuks üle võtta väärteomenetlusena

Samuti tuletas keskliit jätkuvalt meelde õigusteadlaste seisukohta, et konkurentsidirektiiv oleks võimalik kiiresti ja suhteliselt hõlpsalt üle võtta väärteomenetluses, millega ei kaasneks praeguse eelnõuga sarnaseid suuri probleeme.

Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjon, mis koondab endas Eesti konkurentsiõiguse tippspetsialiste, saatis Justiitsministeeriumile kirja, milles tuuakse välja mitmeid eelnõuga seotud probleeme. Kirjast nähtub, et eelnõu ei ole valmis valitsusele või parlamendile esitamiseks ja vajab olulist muutmist/täiendamist. Komisjoni kirjas toodud murekohad on tõsised ja nõuavad tähelepanu.

Eelmisel neljapäeval kiitis valitsus heaks konkurentsiseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu konkurentsidirektiiv ning antakse trahvide määramise õigus kohtule.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields